Programi

Insekticidi

Volley 20 SP

Sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

Aktivna materija:

acetamiprid 200 g/kg vodorastvorljivo prašivo (SP)

Osobine i način delovanja:

Armada

Ograničeno sistemični insekticid i akaricid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

Katalog

Aktivna materija:

abamektin 18 g/ koncentrat za emulziju (EC)

Osobine i način delovanja:

Vilotrin 10 WP

Biocidni proizvod za suzbijanje štetnih insekata u komunalnoj i javnoj higijeni

Aktivna materija:

lambda cihalotrin 10% kvašljivi prašak (WP)

Osobine i način delovanja:

Soilguard 0,5 GR

Kontaktni insekticid sa inhalacionim delovanjem za suzbijanje žičara i kukuruzne zlatice u usevu kukuruza

Aktivna materija:

teflutrin 5 g/kg granule za direktnu primenu (GR)

Osobine i način delovanja:

Laser 240 SC

Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu, povrtarstvu i šumarstvu

Aktivna materija:

spinosad 240 g/l koncentrat za suspenziju (SC)

Kaiso WG

Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

Aktivna materija:

lambda chalotrin 50 g/kg vododisperzibilne granule (WG)

Osobine i način delovanja:

Ampligo 150 ZC

Insekticid širokog spektra delovanja sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

Aktivna materija:

lamda-cihalothrin 50 g/l + hlorantraniliprol 100 g/l ZC - smeša formulacije CS i SC

Osobine i način delovanja:

Velum Prime

Sistemični nematocid namenjen za suzbijanje nematoda korenovih gala u zasadima povrća u proizvodnji u zaštićenom prostoru

Aktivna materija:

fluopiram 400 g/ Koncentrovana suspenzija (SC)

Osobine i način delovanja:

Ema

Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

Aktivna materija:

Emamektin benzoat 9,5 g/kg vodorastvorljive granule (SG)

Osobine i način delovanja:

Jassa

Sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

Aktivna materija:

acetamiprid 200 g/kg vodorastvorljive granule (SG)

Osobine i način delovanja:

Furos twin ( F1 + NEM 2 )

Mikrobiološko neorgansko đubrivo

F1 – Mycorriyzae -Trichoderma spp + Rhizosphera bacteria NEM 2 – Gvožđe rastvoreno u vodi

Osobine i način delovanja: