Programi

Insekticidi

Volley 20 SP

Sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

Aktivna materija:
acetamiprid 200 g/kg vodorastvorljivo prašivo (SP)
Osobine i način delovanja:
Armada

Ograničeno sistemični insekticid i akaricid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

Katalog
Aktivna materija:
abamektin 18 g/ koncentrat za emulziju (EC)
Osobine i način delovanja:
Vilotrin 10 WP

Biocidni proizvod za suzbijanje štetnih insekata u komunalnoj i javnoj higijeni

Aktivna materija:
lambda cihalotrin 10% kvašljivi prašak (WP)
Osobine i način delovanja:
Soilguard 0,5 GR

Kontaktni insekticid sa inhalacionim delovanjem za suzbijanje žičara i kukuruzne zlatice u usevu kukuruza

Aktivna materija:
teflutrin 5 g/kg granule za direktnu primenu (GR)
Osobine i način delovanja:
Laser 240 SC

Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu, povrtarstvu i šumarstvu

Aktivna materija:
spinosad 240 g/l koncentrat za suspenziju (SC)
Kaiso WG

Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

Aktivna materija:
lambda chalotrin 50 g/kg vododisperzibilne granule (WG)
Osobine i način delovanja:
Ampligo 150 ZC

Insekticid širokog spektra delovanja sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

Aktivna materija:
lamda-cihalothrin 50 g/l + hlorantraniliprol 100 g/l ZC - smeša formulacije CS i SC
Osobine i način delovanja:
Velum Prime

Sistemični nematocid namenjen za suzbijanje nematoda korenovih gala u zasadima povrća u proizvodnji u zaštićenom prostoru

Aktivna materija:
fluopiram 400 g/ Koncentrovana suspenzija (SC)
Osobine i način delovanja:
Ema

Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

Aktivna materija:
Emamektin benzoat 9,5 g/kg vodorastvorljive granule (SG)
Osobine i način delovanja:
Jassa

Sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

Aktivna materija:
acetamiprid 200 g/kg vodorastvorljive granule (SG)
Osobine i način delovanja:
Furos twin ( F1 + NEM 2 )

Mikrobiološko neorgansko đubrivo

F1 – Mycorriyzae -Trichoderma spp + Rhizosphera bacteria NEM 2 – Gvožđe rastvoreno u vodi
Osobine i način delovanja: