Programi

Insekticidi

Insekticidi su sredstva hemijskog porekla koja se koriste za suzbijanje ili sprečavanje delovanja insekata.

Prema načinu delovanja insekticidi se dele na:

 • kontaktne – deluju na mestu dodira odnosno, kontakta s insektom ili biljkom
 • digestivne ili utrobne – insekticidi koji nakon dospevanja u probavne organe manifestuju svoje delovanje
 • inhalacione – insekticid koji deluje svojom gasovitom fazom nakon udisanja
 • repelentne – odbijaju izvesne štetočine
 • regulatore rasta i razvoja insekata – utiču na metabolizam gajenih biljaka ubrzavanjem, usporavanjem ili modifikovanjem pojedinih fizioloških procesa

Prema načinu primene insekticidi mogu biti:

 • insekticidi za primenu preko zemljišta
 • za zimsko tretiranje voćaka i vinove loze
 • insekticidi za tretiranje semena, rasada i sadnog materijala
 • insekticidi za folijarno tretiranje biljaka
 • insekticidi za suzbijanje štetnih insekticida i grinja u skladištu
 • insekticidi za tretiranje drveta- trupaca i drvne građe.

Postoje i grupe hemijskih preparata u zavisnosti na koje štetočine deluju:

 • akaricidi – suzbijanje grinja
 • limacidi ili moluskocidi – suzbijanje puževa
 • rodenticidi – suzbijanje glodara

Kao i uskospecijalizovane grupe “aficidi” za suzbijanje vaši.

Kod primene insekticida, kao i drugih pesticida, od presudnog značaja je primena preparata sa različitim mehanizmom delovanja kako ne bi došlo do pojave rezistentnosti. Zbog toga je važno poznavanje pripadnosti određenog preparata hemijskoj grupi i njihovno pravilno smenjivanje.

Informacije o svim preparatima su informativnog karaktera. Pre primene preparata obavezno pažljivo pročitati uputstvo za primenu i navedene sigurnosne mere na etiketi.

Volley 20 SP

Sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

Aktivna materija:

acetamiprid 200 g/kg vodorastvorljivo prašivo (SP)

Osobine i način delovanja:

Armada

Ograničeno sistemični insekticid i akaricid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

Katalog

Aktivna materija:

abamektin 18 g/ koncentrat za emulziju (EC)

Osobine i način delovanja:

Vilotrin 10 WP

Biocidni proizvod za suzbijanje štetnih insekata u komunalnoj i javnoj higijeni

Aktivna materija:

lambda cihalotrin 10% kvašljivi prašak (WP)

Osobine i način delovanja:

Soilguard 0,5 GR

Kontaktni insekticid sa inhalacionim delovanjem za suzbijanje žičara i kukuruzne zlatice u usevu kukuruza

Aktivna materija:

teflutrin 5 g/kg granule za direktnu primenu (GR)

Osobine i način delovanja:

Laser 240 SC

Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu, povrtarstvu i šumarstvu

Aktivna materija:

spinosad 240 g/l koncentrat za suspenziju (SC)

Kaiso WG

Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

Aktivna materija:

lambda chalotrin 50 g/kg vododisperzibilne granule (WG)

Osobine i način delovanja:

Ampligo 150 ZC

Insekticid širokog spektra delovanja sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

Aktivna materija:

lamda-cihalothrin 50 g/l + hlorantraniliprol 100 g/l ZC - smeša formulacije CS i SC

Osobine i način delovanja:

Velum Prime

Sistemični nematocid namenjen za suzbijanje nematoda korenovih gala u zasadima povrća u proizvodnji u zaštićenom prostoru

Aktivna materija:

fluopiram 400 g/ Koncentrovana suspenzija (SC)

Osobine i način delovanja:

Ema

Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

Aktivna materija:

Emamektin benzoat 9,5 g/kg vodorastvorljive granule (SG)

Osobine i način delovanja:

Jassa

Sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

Aktivna materija:

acetamiprid 200 g/kg vodorastvorljive granule (SG)

Osobine i način delovanja:

Furos twin ( F1 + NEM 2 )

Mikrobiološko neorgansko đubrivo

Aktivna materija:

F1 – Mycorriyzae -Trichoderma spp + Rhizosphera bacteria NEM 2 – Gvožđe rastvoreno u vodi

Osobine i način delovanja:

Upaxial

Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje štetočina u voćarstvu

Aktivna materija:

Piriproksifen 100 g/l Koncentrat za emulziju (EC)

Osobine i način delovanja: