Programi

Okvašivači

Silwet® L-77

Univerzalni organosilikonski superokvašivač za pesticide i folijarna đubriva.

Doza primene (ml na 100 ml vode):

100 ml

Aktivna materija:

trisiloksan

Prednosti Silweta

Inex

Pomoćno sredstvo (okvašivač) za primenu sa pesticidima

Doza primene (ml na 100 ml vode):

100 ml

Aktivna materija:

etoksilat masnih alkohola 20,3% + polidemetilsiloksan 1,0%

Prednosti Inexa