Rivoxx

RGT Distinxxion

za visok i pouzdan prinos

FAO 530
Dužina klipa duzina klipa 27-30
Broj redova broj redova 16-18
Masa 1000 zrna masa 1000 zrna 350-380g
Zrno zrno
Silaža silaža
Klip klip

Osobine hibrida:

  • Atraktivna biljka sa nisko postavjenim klipovima
  • Rano cvetanje i veoma dobra oplodnja
  • Visoka otpornost na poleganje
  • Veoma zdrava zrna
preporuka za setvu
71.000-75.000
biljaka po hektaru
Rezultati ogleda i proizvodnje