Programi

Kukuruz

RGT Reaxxion

Hibrid za rane prinose

Broj redova zrna
16-18
Rezultati ogleda/katalog
Preporuka za setvu:
79.000 – 84.000 biljaka po hektaru
Osobine hibrida:
RGT Lexxypol

napunite vaša skladišta

Broj redova zrna
18-20
Preporuka za setvu:
75.000 – 79.000 biljaka po hektaru
Osobine hibrida:
Futurixx

za ranu setvu i siguran prinos

Broj redova zrna
18-20
Rezultati ogleda/katalog
Preporuka za setvu:
75.000 – 79.000 biljaka po hektaru
Osobine hibrida:
RGT Ixabel

za klip i silažu

Broj redova zrna
20-24
Preporuka za setvu:
55.000 – 65.000 biljaka po hektaru
Osobine hibrida: