Futurixx

Futurixx

za ranu setvu i siguran prinos

FAO 400
Dužina klipa duzina klipa 30-32
Broj redova broj redova 18-20
Masa 1000 zrna masa 1000 zrna 330-350g
Zrno zrno
Silaža silaža
Klip klip

Osobine hibrida:

  • Dobro podnosi stresne uslove i daje stabilan prinos
  • Niska vlaga u berbi
  • Daje pouzdane prinose i u uslovima slabije agrotehnike
  • Odlikuje se brzim početnim porastom
preporuka za setvu
75.000-79.000
biljaka po hektaru
Rezultati ogleda i proizvodnje