Futurixx

Noemixx

pouzdan u svim uslovima

FAO 450
Dužina klipa duzina klipa 30-32
Broj redova broj redova 18-22
Masa 1000 zrna masa 1000 zrna 350-380g
Zrno zrno
Silaža silaža
Klip klip

Osobine hibrida:

  • Dobro podnosi stresne uslove
  • Rano cvetanje i veoma dobra oplodnja
  • Atraktivna biljka sa nisko postavljenim klipovima
  • Visoka tolerantnost na poleganje
preporuka za setvu
71.000-75.000
biljaka po hektaru
Rezultati ogleda i proizvodnje