Sacramento

visok prinos i kvalitet

Datum setve: do 25. okt
Fizičke osobine:
Visina biljke: 85-95 cm Hektolit. masa: 80-85kg/hl
prinos
kvalitet
setvena norma
400-500
klijavih zrna po m2

Osobine:

 • Srednje rana osjata sorta sa visokim potencijalom rodnosti
 • Biljke su srednje visine i veoma tolerantni na poleganje
 • Poseđuje dobre mlinsko-pekarske osobine
 • Dobro bokorenje i brz porast

Yetti

Datum setve: do 25. okt
Fizičke osobine
Visina biljke: 95 cm Hektolitarska masa: 85kg/hl Masa 1000 zrna: 46g
Zaštita: preporučuju se dva tretmana fungicidima
Đubrenje: ukupna količina N ne manja od 130 kg/ha
prinos
kvalitet
setvena norma
400-500
klijavih zrna po m2

Osobine:

 • Ostvaruje visoke prinose u svim oblastima gajenja
 • Ranostasnost u kombinaciji sa visokim prinosom
 • Dobro podnosi niske temperature tokom zime
 • Rano klasanje i brzo sazrevanje na kraju vegetacije
 • Formira visoko produktivne klasove sa krupnim zrnima
 • Srednje rana sorta, visoko tolerantna na poleganje
Rezultati ogleda i proizvodnje

Baletka

Datum setve: do 25. okt
Fizičke osobine
Visina biljke: 90 cm Hektolitarska masa: 84kg/hl Masa 1000 zrna: 44g
Zaštita: preporučuju se dva tretmana fungicidima
Đubrenje: ukupna količina N ne manja od 130 kg/ha
kvalitet
setvena norma
400-500
klijavih zrna po m2

Osobine:

 • Poseduje odlične mlinsko pekarske osobine
 • Srednje rana sorta, visoko tolerantna na poleganje
 • Izuzetno tolerantna na najznačajnije bolesti pšenice
Rezultati ogleda i proizvodnje