Programi

Ozima pšenica

RGT Sacramento

visok prinos i kvalitet

Hektolitar masa ( kg/hl )

80-85

Rezultati ogleda/katalog

Setvena norma:

400-500 Klijavih zrna po hektaru

Osobine:

RGT Yetti

Hektolitar masa ( kg/hl )

80-85

Rezultati ogleda/katalog

Setvena norma:

400-500 Klijavih zrna po hektaru

Osobine:

RGT Venezio

Hektolitar masa ( kg/hl )

80-90

Rezultati ogleda/katalog

Setvena norma:

400-500 Klijavih zrna po hektaru

Osobine: