Programi

Ozima pšenica

RGT Sacramento

visok prinos i kvalitet

Hektolitar masa ( kg/hl )
80-85
Rezultati ogleda/katalog
Setvena norma:
400-500 Klijavih zrna po hektaru
Osobine:
RGT Yetti
Hektolitar masa ( kg/hl )
80-85
Rezultati ogleda/katalog
Setvena norma:
400-500 Klijavih zrna po hektaru
Osobine:
RGT Venezio
Hektolitar masa ( kg/hl )
80-90
Rezultati ogleda/katalog
Setvena norma:
400-500 Klijavih zrna po hektaru
Osobine: