Aktuelno

Champ DP – šampion medju bakarnim preparatima

Ide zima, VREME JE!

Jabuke su obrane, peru se, skladište, a napolju u voćnjacima već opalo preko 60 % lisne mase.

Što kaže stara voćarska izreka: “Sve počinje i završava se bakrom”.

Nakon berbe smo dopunili hranjive materije YaraVita Bortracom, Zintracom i Mantracom, i sada je vreme za dezinfekciju bakarnim preparatom.

 

Naša preporuka je Champ DP

Aktivna materija: bakar hidroksid 655 g/kg

Formulacija: vododisperzibilne granule (WG)

 

Jabučasto voće

Champ DP – smanjuje potencijal prezimljujućih formi bakteriozne plamenjače Erwinia amylovora

  • Količina primene: 3kg/ha
  • Količina vode: 500-1000L/ha
  • Ograničenja: Tretirati kada je temperatura preko +5°C (depozit se mora osušiti)
  • Napomena: U zasadima koji imaju visok potencijal bakteriozne plamenjače tretman ponoviti za 20-30 dana, obratiti pažnju na temperature.

 

Koštičavo voće

Uporteba Champ DP preparata je usmerena protiv prezimljujućih formi raznih patogena

  • Količina primene: 2,5-3kg/ha
  • Količina vode: 800-1000L/ha
  • Ograničenja: Tretirati kada je temperatura preko +5°C (depozit se mora osušiti)
  • Napomena: Zasade u rodu poželjno je okrečiti sumporno-krečnom čorbom, ovo je dobar dezinfekcioni tretman a njime se smanjuju oscilacije u temperaturi (dan-noć).
PRETHODNI Dani polja, Čelarevo 16.07.2020.
NAREDNI Osnovno đubrenje ozime pšenice