Aktuelno

Dani polja u zaštićenom prostoru – Ogledna Stanica Čelarevo i Ogledna stanica Kovilj

„Povrtarstvo je živa nauka, svakog meseca je drugačije…“ – jednom prilikom je prokomentarisao jedan dobar poznanik i dugogodišnji povrtar. Bio je u pravu, i još uvek je. Izuzetno duga i hladna zima te kasno proleće stavili su trud i znanje proizvođača na test. Ono što se ovog proleć…

Drugo ogledno nalazi se u Kovilju, takođe u neposrednoj blizini Novog Sada, ukupne površine 300 hektara.

Vrši se testiranje hibrida kukuruza, sorte ozime pšenice kao i soje. Prilikom testiranja ovih kultura primenjuju se različite kombinacije preparata za zaštitu bilja, različiti načini đubrenja granulisanim i folijarnim đubrivima, različiti sistemi obrade i setve sa našim brendovima mehanizacije, da bismo ispitali razvoj u promenljivim agrotehničkim uslovima.

Još jedna naša važna aktivnost u Kovilju predstavlja i umnožavanje semenske pšenice naših dobro poznatih sorti – YETTI, SACRAMENTO i BALETKA.

Ogledna stanica Agrimatco nalazi se u Čelarevu, 35 km udaljena od Novog Sada (put Čelarevo-Gajdobra). Ogledno polje je osnovano 2002. godine, površine 4 ha, sa 2000 m zaštićenog prostora i voćnjakom.

Ogledno polje ima za cilj da se u klimatskim uslovima našeg područja svake godine ispita veliki broj novih hibrida povrtarskih vrsta koji se kasnije uvode u proizvodnju na našem tržištu.
Pored ogleda sa povrtarskim vrstama primenjuju se i savremene tehnologije zaštite bilja u proizvodnji na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru, sa i bez navodnjavanja.

Ogledno polje je otvoreno tokom cele vegatacione sezone. Dani polja u zatvorenom prostoru i prezentacija paradajza, krastavca i paprike organizuju se krajem juna, tokom avgusta se predstavljaju lubenice i dinje, a tokom oktobra karfioli, kupusi i brokole, kako bi se proizvođači što bolje upoznali sa našim hibridima i videli šta je novo u ponudi za tekuću sezonu.

Iskustvo kroz rad na oglednom polju nam omogućava da svim proizvođačima damo koristan i pravi savet za postizanje što boljih rezultata.

Ogledno polje je otvoreno tokom cele vegatacione sezone. Dani polja u zatvorenom prostoru i prezentacija paradajza, krastavca i paprike organizuju se krajem juna, tokom avgusta se predstavljaju lubenice i dinje, a tokom oktobra karfioli, kupusi i brokole, kako bi se proizvođači što bolje upoznali sa našim hibridima i videli šta je novo u ponudi za tekuću sezonu.

Iskustvo kroz rad na oglednom polju nam omogućava da svim proizvođačima damo koristan i pravi savet za postizanje što boljih rezultata.

„Povrtarstvo je živa nauka, svakog meseca je drugačije…“ – jednom prilikom je prokomentarisao jedan dobar poznanik i dugogodišnji povrtar. Bio je u pravu, i još uvek je. Izuzetno duga i hladna zima te kasno proleće stavili su trud i znanje proizvođača na test. Ono što se ovog proleć…

Drugo ogledno nalazi se u Kovilju, takođe u neposrednoj blizini Novog Sada, ukupne površine 300 hektara.

Pored ogleda koje organizujemo u saradnji sa poljoprivrednim proizvođačima i poljoprivrednim stručnim službama širom zemlje, organizujemo i ispitivanja semenskog programa semenske kuće RAGT na našem oglednom polju u Kovilju.

NAREDNI Folijarna prihrana nakon berbe voća