Aktuelno

Folijarna prihrana nakon berbe voća

 

 

Berba voća je u punom jeku.
Sve ono što smo radili tokom godine, sva primenjena tehnologija uzgoja rezultira u količini prinosa i kvalitetu ploda.

Skidanjem plodova i njihovim odnošenjem iz zasada, iznose se i hranjive materije među kojima i mikorelementi kao što su bor, cink i mangan.
Međutim, ovi su elementi neophodni u većim količinama odmah po kretanju vegetacije u proleće. Ali kada kreće cvetanje, listova još nema, tako da folijarni tretman nije moguć. Zato je potrebno nadoknaditi iznesenu količinu i dopuniti hraniva još sada, s jeseni, posle berbe dok su listovi još fiziološki aktivni. Iz listova u koje mikroelementi dospevaju, biljka ih deponuje u drvenaste delove kako bi ih sačuvala do proleća i odatle preusmerila u pupoljke i pospešila njihovo otvaranje.

Drugi cilj tretmana nakon berbe je da se biljkama pomogne da prezime, da im se poboljša kondicija, tako što u zimski period ulaze sa bolje formiranim pupoljcima otpornijim na niske temperature.

Tako se ovim, jesenjim tretmanom nakon berbe, povećava potencijal biljke, a sa njim količina i kvalitet prinosa za sledeću godinu.

Za nadoknadu mikroelemenata preporučujemo sledeće preparate:

 

Bor – YaraVita Bortrac 150 (150g/l B)

Iznošenje bora iz zemljišta zavisi od voćne vrste i količine prinosa. Kreće se 300-500 g/ha bora.
Nedostatak bora javlja se prvo na peskovitim i alkalnim zemljistima.
Na listovima nastaju hlorotične pege, mladari i koren usporavaju rast i slabo napreduju, a s proleća je slabija oplodnja cvetova, a time i manji prinos.

Posle berbe u 2 tretmana po 1 l/ha (ukupno 2l).
Prvi tretman odmah nakon berbe, drugi tretman za 10-14 dana.
Preporučena količina vode 500-1000 l/ha

Napomena: Kruška i trešnja zahtevaju veću količinu bora, tako se preporučuje 3 tretmana sa po 1 l/ha, nakon berbe.

 

 

Mangan- YaraVita Mantrac Pro (500 g/l Mn)

Pokretljivost mangana je veoma slaba, njegov nedostatak se uočava na listovima srednje starosti, tako što se javlja hloroza koja ne obuhvata ceo list već samo interkostalni deo.

Kao posledica pojave hloroze i nekroze listova, smanjuje im se površina, slabije se proizvode organske materije.
Takođe je porast korena i mladara usporen. Manji je broj cvetova, a time i manji prinos.
Mangan je aktivator velikog broja enzimskih procesa.

Posle berbe u 2 tretmana po 1,5 l/ha (ukupno 3l).
Prvi tretman odmah nakon berbe, drugi tretman za 10-14 dana.
Preporučena količina vode od 500-1000 l/ha

Napomena: Kruška i trešnja zahtevaju veću količinu mangana, tako se preporučuje 3 tretmana sa po 1,5 l/ha, nakon berbe.

 

 

Cink – YaraVita Zintrac 700 (700 g/l Zn)

Nedostatak cinka se prvo javlja na peskovitim i alkalnim zemljištima, kao i krečnim i fosforom bogatim zemljištima. Listovi su mali, uski i sitni, a internodije su skraćene.
Intenzitet fotosinteze se smanjuje, što je osnovni razlog pada produktivnosti biljaka, a time je i prinos manji.

Posle berbe u 2 tretmana po 1,5 l/ha (ukupno 3l).
Prvi tretman odmah nakon berbe, drugi tretman za 10-14 dana.
Preporučena količina vode od 500-1000L/ha

PRETHODNI Dani polja u zaštićenom prostoru – Ogledna Stanica Čelarevo i Ogledna stanica Kovilj
NAREDNI Jesenja prihrana uljane repice