Aktuelno

Jesenja prihrana uljane repice

 

Dobar domaćin gleda uvek daleko napred.

Već sada, s jeseni, treba da planira kakav prinos uljane repice želi da postigne sledeće godine.
Dva glavna pitanja su: koje seme i koju tehnologiju uzgoja treba da izabere, odnosno koje mineralno đubrivo da koristi, kako i kada.

 

Upravo s jeseni, treba da obezbedimo dobar početni razvoj, dobar rast korenovog sistema, otpornost prema zimskim temperaturama, dovoljan broj grana; odnosno s jeseni, prethodne godine postovaljamo osnove prinosu za sledeću godinu. Zato je važno da uljana repica i sada, u septembru, oktobru bude dobro razvijena, homogena, u dobroj kondiciji, da je otporna na mrazeve i zimske uslove, da bi rast i razvoj s proleća bio brz i intenzivan.

Ako propustimo jesenju osnovu, sve ovo ne možemo kasnije nadoknaditi, korigovati, nadomestiti nekim drugim elementima, zato je od izuzetne važnosti odmah početi primenom prave, dobre tehnologije.

U ovom stadijumu uljana repica bi trebala da ima 8 listova, i da korenov sistem dostigne bar 8 cm dubine, a da vrat korena bude bar 8 mm debeo, čime se obezbeđuje i otpornost. Da bi se ovaj stadijum razvoja postigao potrebno je usaglasiti različite elemente tehnologije, što znači primeniti određena osnovna đubriva a kasnije i đubriva za folijarnu prihranu.Uljana repica ima velike zahteve za sva tri osnovna hranjiva elementa: azotom (N), kalijumom (K) i fosforom (P).

Od ukupne količine potrebnog azota (N), u jesenjem osnovnom đubrenju treba obezbediti 20-30 %, što znači 30 do 50 kg aktivne materije. Veće doze azota se predlažu u slučajevima kada je nakon žetve preduseva ostala veća količina žetvenog ostatka, kada njegovim zaoravanjem može nastati „azotna depresija“. Da bi ovo predupredili takođe se predlaže primena veće količine azota.

Veća količina azota je potrebna i u slučaju kasne setve, kada biljka ima manje vremena da dostigne potreban stadijum razvoja.

Drugi potreban makroelement je kalijum (K). Uljana repica zahteva visoke doze kalijuma. Dobra snabdevenost kalijumom obezbeđuje dobru otpornost na niske temperature, zato je potrebno jesenje osnovno đubrenje. Kada biljka ima dovoljno kalijuma tačka smrzavanja ćelija se smanjuje, čime se povećava otpornost na mraz. Ukoliko je jesen suva, dodavanje kalijuma popravlja vodni režim u biljkama, tako će biljka i suvu jesen prebroditi u dobroj kondiciji.

Zahtevi za fosforom (P) u ovom periodu imaju ulogu prvenstveno u rastu i razvoju korenovog sistema. Dobra rastvorljivost fosfora u granulama YaraMila đubriva omogućava njegovu dostupnost i lako usvajanje čak i u kritičnim, suvljim periodima.

Vrlo je važno odrediti optimalnu srazmeru kalijuma i fosfora, jer optimalni omer poboljšava i efekat azota, važno je da se ovaj odnos utvrdi na osnovu analize zemljišta.

Optimalni odnos kalijuma i fosfora u jesenjem osnovnom đubrenju uljane repice se postiže upotrebom formulacije YaraMila 9-12-25. Preporučuje se na onim zemljištime gde je dobra snabdevenost azotom i fosforom.
U slučaju da postoji veća potreba za fosforom predlažemo primenu formulacije YaraMila 7-20-28.

Na zemljištima gde je dovoljno kalijuma predlaže se primena starter formulacije YaraMila 16-27-7. Zahvaljujući većoj koncentraciji azota u ovoj formulaciji i manje količine ovog mineralnog đubriva obezbediće povećane zahteve biljke za azotom.

Sve YaraMila formulacije sadrže sumpor potreban za početni razvoj biljke, kao i mikroelemente u većim količinama.

Za svaku kombinaciju Yara Mila je karakterističan visoki kvalitet fizičkih osobina – granule su jednake, prašine gotovo da i nema, što omogućava ravnomerno rasipanje, čime se postiže vrlo precizno doziranje, a samim tim i veći prinos u žetvi. Rasipanje se može vršiti istovremeno sa setvom.

Takođe se moraju pomenuti mikroelementi već tokom jesenjeg razvoja biljke. Mikorelementi imaju značajnu ulogu u razvoju zimske otpornosti.
Potrebne su značajne količine bora za jesenji rast i razvoj snažnog korenovog sistema.
U ovom periodu značajnu ulogu ima mangan. Folijarnom prihranom unos mangana poboljšava vodni režim.
Važnu ulogu ima molibden, kojeg u našim zemljištima ima veoma malo. Uljana repica ga, doduše, treba u maloj količini, ali ima konstantnu potrebu za njim. U prisustvu molibdena aktivne materije azota se bolje iskorištavaju.
Bakar, gvožđe i cink imaju manju ulogu u uljanoj repici, tako da ona svoje potrebe može da obezbedi iz količina koje se nalaze u svakom zemljištu.

Zahtevi uljane repice za mikroelementima mogu se podmiriti vrlo efikasno i zadovoljenje potpunih potreba sa nekoliko primena folijarne prihrane.
Folijarna prihrana se najpre radi u jesen, a kasnije u proleće u fazi razvoja biljke a pre cvetanja.

Za jesenju folijarnu prihranu preporučujemo:
Ako postoji potreba samo za borom, onda je to YaraVita Bortrac kojeg primenjujemo zajedno sa tretmanima zaštite. Doza od 1 do 1,5 l/ha u potpunosti zadovoljava potrebe za borom u ovom periodu. Ali ako razmišljamo kompleksno već tokom jesenjih tretmana, onda bismo preporučuli YaraVita Brasitrel Pro u dozi od 1,5 do 2 l/ha, koji u ovom periodu u potpunosti zadovoljava potreba za borom, manganom i molibdenom. Značaj YaraVita Brasitrel Pro proizvoda povećava činjenica da se u njemu nalazi veća količina magnezijuma koji je odgovoran za jesenje stvaranje i održavanje lišća (krošnje), a ima i značajan sadržaj kalcijuma koji jača ćelijske zidove ćelija čime pojačava zimsku otpornost.

Bor i kalcijum u preparatu deluju sinergistički, jedno drugom poboljšavaju efikasnost.

Istraživanja su pokazala da je prinos kod grupe biljaka kod koje je primenjivana jesenja folijarna prihrana preparatom YaraVita Brasitrel Pro 2 l/ha imala značajno viši prinos ne samo u odnosu na kontrolnu grupu nego i na onu u kojoj se ovaj preparat primenjivao samo u proleće.

Rezime: jesenja prihrana ulajne repice: počinje sa kompleksnim YaraMila đubrivom sa formulacijom sa većom količinom kalijuma YaraMila 9-12-25 ili YaraMila 7-20-28 u zavisnosti od analize zemljišta od 250 do 400 kg/ha.
Što se tiče jesenje folijarne prihrane potpuno zadovoljenje potreba za mikorelementima postiže se upotrebom YaraVita Brasitrel Pro 1,5-2 l/ha

 

Na svako Vaše pitanje rado odgovaramo.
Pozovite nas.
063 433 546

PRETHODNI Folijarna prihrana nakon berbe voća
NAREDNI Dani polja, Čelarevo 16.07.2020.