Aktuelno

Primena biostimulatora u uzgoju uljane repice

Polje uljane repice

Cilj primene biostimulatora u prvom tretmnu jeste da daju biljci energiju za intezivni porast i pravilan razvoj cvetonosnog stabla, da iniciraju stvaranje bočnih grana koje nose najveći rod i pojačaju razvoj korenovog sistema.

Prva primena bi trebala da bude u ranijoj fazi, često i pre primene prvog insekticida kada se suzbijaju mala repičina pipa (Ceuthorhynchus pallidactylus) i velika repičina pipa (Ceuthorynchus napi).

U ovoj fazi uljana repica uveliko kreće da intenzivno raste i da formira buton i cvetonosno stablo. U većini slučajeva dobar deo lisne mase je stradao od mraza, ponekad je u potpunosti uništen a ponekad u tolikoj meri da više nije aktivan za fotosintezu, te ne može da hrani biljku, zato je veoma važno da uljana repica dobije dodatnu energiju za jak start i normalan razvoj bočnih i sekudarnih grana koje i nose najveći deo prinosa.

Ovde ključnu ulogu za biljku igra jak izvor enegije koju daje biostimulator ROOTEX sa dozom primene od 0.7-1 kg/ha. On pored toga što daje direktnu energiju biljci transformacijom fosfora (47% P u kg ) u energiju, pojačava i proces fotosinteze.  Ujedno podstiče i razvoj korenovog sistema, najsitnijih i najaktivnijih korenovih dlačica, čime pospešuje aktivnost korena da aktivno koristi resurse i zalihe koje su na raspolaganju u zemljištu, jer su unete NPK đubrivima u jesen.

Druga ključna stvar u ovoj fazi jesu mikroelementi. Oni igraju važnu ulogu u svakom procesu u biljci i neophodni su u svim fazama razvoja. Količina iskorišćenosti svih ostalih makroelemenata kao i iskorišćenost NPK može biti limitirana manjkom mikroelemenata. Zato je TRAZEX sa dozom primene u ovoj fazi od  0.3 kg/ha idealan za prvi tretman. On predstavlja koncentrat najvažnijih mikroelemenata sa sadržajem od 230 g u kilogramu (B, Mn, Zn, Fe, Cu, aminokiseline, organski ekstrakti).

Uljana repica ima povećanu potrebu za kalcijumom (Ca).  Na parcelama sa niskim pH ili nedostupnim kalcijumom, veoma je bitno uneti ovaj element u biljku kako bi ona formirala sve neophodne organe i podstakla fiziološke procese u smeru većeg prinosa. Sa razlogom se smatra da je korišćenje kalcijuma (Ca) ključno za biljku da bi ona donela visok prinos, bila otpornija na stres i bolesti i brže reagovala i prilagođavala se nastalim promenama. Nažalost ovaj element je u ratarstvu, za razliku od proizvodnje voća i povrća, potpuno zapostavljen. Primena čistog kalcijuma u ovom tretmanu je pravi korak ka maksimalnom prinosu i jakoj bijci (Yara Vita Caltrac).

Tretman u vreme intezivnog porasta cvetonosnog stabla i zelene cvasti.

(tretman je moguće ponoviti 2 X ukoliko ima potrebe za dopunskom isharnom biljke)

Izbalansiranost biljnih hormona (auksina, giberilina i citokinina)  je važna da biljka ne bi bila prebujna i trošila energiju na stvaranje biomase bez potrebe, već da ujednačeno formira sve klasove. Pored hormona u ovom stadijumu biljka ima potrebu i za vitaminima, makro- i mikroelementima. Primena kompleksnog biostimulatora BIOPLEX-a sa dozom od 0.3 – 0.5 lit/ha omogućava da se sve navedeno da biljci u jednom prskanju.

Uljana repica je kultura kod koje je proces cvetanja dominantan, a za njegovo adekvatno odvijanje neophodna je ishranjenost biljke mikroelementima, tako se biostimulator bogat mikroelementima- TRAZEX ne sme izostaviti ni u ovoj fazi (B, Mn, Zn, Fe, Cu, aminokiseline, organski ekstrakti).

INEX   kao adjuvant, penetrator  i antipenušavac igra ključnu ulogu u svakom od ovih tremana i treba ga dodavati u dozi od 1-2 ml/lit vode. Time biljka znatno bolje usvaja smešu, sigurnija je njihova primena i manja je zavisnost biljke od spoljnih faktora.

Važno je napomenuti da Inex omogućava mešanje materija koje su u praksi teško spojive, kao što su uljne i praškaste formulacije sa vodom.

U MEŠALICU SE UVEK PRVO STAVLJA INEX!

Na taj način Inex priprema tečnost za sve ono što želi da se doda u prskalicu, da ne bi došlo do interakcije proizvoda.  Tako zadržavaju maksimalnu efikasnost, penetriraju u list biljke i efikasno reaguju.

Primena biostimulatora u cvetanju – bolja oplodnja, zaštita od insekata i bolesti

U ovom tretmanu preporuka je da se primeni fungicid zajedno sa biostimulatorima  čime se direktno utiče na produžavanje perioda nalivanja zrna.

Pošto je proces cvetanja i nalivanja zrna takav da iziskuje mnogo energije, veoma je bitno da ovde damo biljci koncentrovanu i lako usvojivu energiju. Zato se preporučuje BIOPLEX  u dozi od 0.5 lit/ha.

Samo cvetanje veoma zavisi od sadržaja mikroelementa, tako da se preporučuje da se ponovi tretman koncetratom mikroelelmenata,  TRAZEX-om, dozom od 0.4 kg/ha.

SPECIFIČNOST TRAZEXA I BIOPLEXA je u tome što pored funkcije biostimulatora, ishrane biljke makro- i mikroelementima, kao i funkcije prekursora za fiziološke procese, ova dva proizvoda direktno utiču na smanjenje oksidacije biljke, što dovodi do momentalnog (max 15 do 20 min) uspostavljanja ravnoteže materija u biljci. Tako ona prestaje da troši ekstremno mnogo energije u borbi sa spoljnim stresnim faktorima kao što je napr. primena pesticida, mraz, visoka temperatura, loša ishrana, suša…itd.   Ukoliko biljka doživi bilo kakav stres ona momentalno podiže svoju energiju da bi se odbranila od njega  i treba joj vremena dok se vrati u balans nakon stresa što iziskuje dodatnu energiju. Za to vreme se svi ostali bitni procesi u biljci usporavaju dok se ona vraća u balans, a utrošak energije je nepovratan.

Direktan izvor energije i uticaj na kvalitet zrna dobijamo primenom proizvoda AGRO K koji sadrži  85% fosfora i kalijuma, plus aminokiseline. Doza primene je 2 kg/ha.

SUMIRANA PRIMENA:

1 tretman :

ROOTEX  0.7 – 1 kg/ha

TRAZEX   0.3 kg/ha

INEX  1- 2ml/litar vode

Kalcijum ( Yara Vita Caltrac 2 lit/ha)

 

2 tretman :

BIOPLEX  0.3 – 0.5 lit/h

TRAZEX 0.4 kg/ha

INEX 1- 2 ml/litar vode

Kalcijum ( Yara Vita Caltrac 2 lit/ha)

 

3 tretman :

BIOPLEX   0.5 lit/ha

TRAZEX  0.4 kg/ha

AGRO K  2 kg/ha

INEX 1-2ml / litar vode

Polje šećerne repe
PRETHODNI Kako iskoristiti subvencije za šećernu repu ako niste prošle jeseni pripremili zemljište za njenu setvu?
NAREDNI Bolesti pšenice - Kako spasiti pšenicu od napada bolesti biostimulatorima u kombinaciji sa pesticidima