Aktuelno

Kako iskoristiti subvencije za šećernu repu ako niste prošle jeseni pripremili zemljište za njenu setvu?

Polje šećerne repe

Po prvi put je država donela uredbu o subvencionisanju proizvodnje šećerne repe – 35.000 dinara po hektaru, pod uslovom da se celokupan ostvareni prinos na ugovorenim površinama isporuči proizvođačima šećera. Država će novac uplaćivati proizvođačima šećera koji će, potom, ta sredstva proslediti proizvođačima repe.

Ukoliko ste još prošle jeseni planirali da ćete ovog proleća sejati repu verovatno ste na vreme izvršili osnovnu pripremu zemljišta, nadoknadili hraniva iznešena prošlogodišnjim rodom.

Ali ako ste tek sada odlučili da iskoristite subvencije i umesto drugih kultura posejete šećernu repu ili da povećate površine pod repom, ne brinite, niste zakasnili, čak i ako niste prošle jeseni nađubrili njivu.

 

 

Da li možete sada da nadoknadite jesenje đubrenje? Svakako!

Ono što predlažemo jeste upotreba YaraMila granulisanih đubriva. Naime, ona su idealna upravo za ovu situaciju. Zbog njihove superrastvoljvosti đubrenje njive se može vršiti i s proleća, pre setve u završnoj pripremi zemljišta, ali isto tako ujedno sa setvom- depozitorima.

Zašto se YaraMila đubriva mogu koristiti i s proleća? Njihova granula je u obliku perle kojoj su poboljšana fizička i hemijska svojstva tako da se ona brzo i u potpunosti rastvara čak i u malim količinama vode, ponekad je dovoljna samo malo jača vlažnost vazduha.

U svakoj granuli se nalaze izbalansirani izvori azota, u amonijačnoj i nitratnoj formi, zatim lako usvojivi izvor fosfora, koji omogućava biljci dugotrajnu snabdevenost fosforom, kao i hloridi ili sulfati kao izvori kalijuma. Takođe sadrže mezo- i mikroelemente u optimalnim količinama.

Upotrebom odgovarajućih količina YaraMila đubriva biljkama se obezbeđuju hranjive materije koje ona najlakše i najbrže može da usvoji pri čemu joj obezbeđujemo idealnu srazmeru svih neophodnih elemenata.

Poznato je da je šećerna repa kultura koja ima velike potrebe za hranivima.

Za dobar prinos šećerne repe treba oko 150 kg/ha čistog azota. Jedan deo se unosi osnovnim đubrenjem a drugi deo prihranom azotnim đubrivima.

Fosfor je važan odmah nakon nicanja za dobro ukorenjavanje i na kraju za prinos šećera. Topivost i pristupačnost fosfora iz Yara Mila granulisanih đubriva omogućava optimalan rast i razvoj useva koji su pokazali bolji rezultat u vreme sušnih ekstrema.

Kalijum je važan za šećernu repu. Po pravilu se unosi najmanje 100 kg/ha K2O.

Od mikroelemenata najvažniji je B (bor) i zato bi u prihrani trebalo koristiti folijarna đubriva sa povećanim sadržajem bora ili đubriva koja sadrže samo bor. Od drugih mikroelemenata treba istaći Mangan-Mn, Magnezijum-Mg, Molibden-Mo.

Đubrenje šećerne repe:

 

Osnovno đubrenje se vrši Yara Mila đubrivima sa povećanim sadržajem kalijuma.

Zato predlažemo sledeće formulacije:

 

Yara Mila 9:12:25+S+Mg+B

Sadržaj elemenata:

N 9%     P12%    K 25%

CaO 4.5%    MgO 2%   S 2%   SO3 6.5%

B 0.02%

 

Yara Mila 7:20:28 +S+Mg+ME

Sadržaj elementata:

N 7%    P 20%     K 28%

Mg 1.2%   MgO 2%   S 3%   SO3 7.5%

B 0.02% Fe 0.1% Mn 0.03% Zn 0.02%

 

Predložena količina za osnovno prolećno đubrenje je : 400 kg/ha

 

Dobre rezultate u povećanju prinosa i povećanju sadržaja šećera pokazala je prihrana pred kultiviranje šećerne repe granulisanim kalijum nitratom YaraTera UNIKA PLUS u količini od 100 kg/ha.

Za folijarnu prihranu preporučujemo:

Yara Vita KOMBIPHOS (440 gr/lit P2O5,750 gr/lit K2O,10 gr/lit Mn,5 gr/lit Zn,40 gr/lit Mg) primenjuje se u početnim fazama porasta, kao startno folijarno đubrivo u količini od 3 lit/ha.

 

Yara Vita BORTRAC (150 gr/lit Bora) primenjuje se u intenzivnom porastu, jednom ili dva puta u količini 2 lit/ha.

 

Ne propustite priliku da iskoristite subvencije, a mi smo tu da Vam pomognemo da dobijete veliki prinos i kvalitetan rod.

 

Za sve informacije o dostupnosti YaraMila đubriva i tehnologiji ishrane šećerne repe pozovite

063 433 546

PRETHODNI Sveobuhvatni jesenji tretman pšenice i ječma- ishrana, zaštita, stimulacija rasta
NAREDNI Primena biostimulatora u uzgoju uljane repice
Polje uljane repice