Aktuelno

Sveobuhvatni jesenji tretman pšenice i ječma- ishrana, zaštita, stimulacija rasta

Trenutni problemi na usevima pšenice i ječma:

Sušno vreme koje nas prati od septembra i visoke temperature su pogodovale masovnoj pojavi cikade (Psammotettix alienus) kao i lisnih vaši (Aphididae) u usevima pšenice i ječma. Pored direktnih šteta na samim biljkama predstavljaju indirektno potencijalno još veći problem jer doprinose pojavi i prenošenju virusa što često rezultira preoravanjem useva. Virusi su u prethodnim godinama bili veoma značajan problem u ovim proizvodnjama.

 

Preporuke za tretman:

Ukoliko se pojave insekti na preko 10% biljaka u usevu neophodno je pristupiti hemijskom tretmanu kontaktnim insekticidima,  a ako je brojnost populacije insekata velika i usev iu potpunosti nikao, preporučuje se kontaktni insekticid u kombinaciji sa insekticidima koji imaju sistemično dejstvo.

 

Koje su moguće posledice ukoliko se tretmani ne odrade pravovremeno?

 • Kako odmiče vegetacija zaražene biljke ostaju slabije razvijene, nikada ne formiraju željeni klas, na kraju usev “nestaje na fleke” i dolazi do gubitka roda.
 • Proizvođači su često primećivali u prethodnim godinama kako žita iz prvih rokova setve, čak i ona koja su jača, na proleće “počinju da nestaju“ i umesto da još bolje rastu i razvijaju se, ona propadaju. Često se usev mora potpuno preorati.

To je posledica zaražavanja virusima koji se nalaze na vektorima kao što su cikade i biljne vaši. Zato je neophodno odraditi tretmane blagovremeno.

 

Uticaj suše na razvoj mladih biljaka

 • Sušno vreme koje nas prati od septembra meseca i visoke temperature utiču na sam razvoj biljke, njeno ukorenjavanje i ubrzo na potencijal bokorenja.
 • Zbog nemogućnosti da razvije jak korenov sistem, biljka svoju energiju troši na preživljavanje i to na uštrb budućeg razvoja samog bokora kao i broja stabljika koje će doneti klas.
 • Kombinovanjem specijalno formulisanih stimulatora i poboljšivača zemljišta zajedno sa insekticidnim tretmanima koje planiramo u narednom periodu, biljci možemo znatno pomoći da prevaziđe nastalu situaciju, sačuva energiju i iskoristi je kasnije na pravilan razvoj same biljke. Ovim tretmanima takođe pomažemo biljkama pšenice i ječma da “uzmu“ potrebne elemente iz zemljišta i adekvatno se prehrane u predstojećem periodu.
 • Insekticidnom tretmanu se dodaju proizvodi Rootex, H85 i Bioplex

Sa svakim od ovih proizvoda postižu se konkretno ciljani efekti.

 

Rootex

 • Biostimulator i ogranski kompleks fosfornog đubriva ( P )
 • Obezbeđuje biljci potrebnu količinu fosfora koja je neophodna kao energetski izvor početnog razvoja korenovog sistema (bitno takođe i pri niskim temperaturama i blokadama fosfora)
 • Povećava proizvodnju sekudarnih korenovih dlačica čime se povećava stvarna masa korena i pojačava usvajanje potrebnih makro ( NPK ) i mikro elemenata kao i vode.
 • Daje biljci konstantno signale za kontinuiran rast i razvoj korena (sadrži prirodni hormona auksin).

 

H-85 – poboljšivač i aktivator zemljišta

 • Pospešuje apsorpciju vode i hranljivih materija iz zemljišta.
 • Aktiviranjem zemjišta dovodi do oslobađanja “blokiranih“ elemenata koji su teže dostupni biljci. Takva je VEĆINA ZEMLJIŠTA U VOJVODINI koja imaju suvišak određenih NPK elemenata, takoreći „blokiranih” koje biljka ne može da usvoji. Preparat H85 „oslobađa“ ove elemente, tj. omogućava biljci da ih lakše usvoji.
 • Na ovaj način biljka koristi već postojeće “rezerve zemljišta“ pored onih koji su unešeni predsetveno.
 • H85 ne sadrži mikroorganizme već povećeva njihovu brojnost u rizosferi biljke a oni svojom aktivnošću potpomažu ishranu biljke.
 • H85 nije podložan uticaju svetlosti i temperature. Može da sačeka kišu koja će ga spustiti u dublje slojeve zemljišta gde će ih aktivirati i poboljšati im svojstva.

 

Bioplex – Kompleksni biostimulator

 • Jedinstven kompleksni biostimulator koji u svom sastavu sadrži većinu “biomolekula” fiziologije zdrave biljke odličnog kondicinog stanja.
 • Sadrži fitohormone koji regulišu fiziološke procese u biljci i doprinose njenom normalnom razvoju.
 • Ujednačava i štiti fiziološke procese u biljkama pri čemu samnjuje stres i daje im otpornost.
 • Nastaje jedinstvenim procesom dvostruke fermentacije od 100 % organske materije i svojim sastavom je neuporediv sa konkurentskim proizvodima.

 

Preporuka za primenu:

 • Insekticidni tretman protiv vašiju i cikada

+ Rootex 0.5 kg/ha

+ H85 2-3kg/ha

+ Bioplex 0.3-0.4 lit/ha

Uz dodatak okvašivača Inex-a 0.3 lit/ha.

 

Inex

–             Penetrator pesticida i đubriva (izuzetno brzo usvajanje smeše od strane biljke bez obzira na vremenske uslove)

–             Antipenušavac (neograničena mogućnost mešanja sredstava bez henijske reakcije i stvaranja pene.

Šaka sa granulama đubriva u mlade biljke
PRETHODNI Zašto preporučujemo YaraMila đubrivo?
NAREDNI Kako iskoristiti subvencije za šećernu repu ako niste prošle jeseni pripremili zemljište za njenu setvu?
Polje šećerne repe