Aktuelno

Zašto preporučujemo YaraMila đubrivo?

Šaka sa granulama đubriva u mlade biljke

YaraMila – složeno toplo granulisano mineralno đubrivo

YaraMila je brend koji pomaže kupcima da prepoznaju konstantni kvalitet Yarinih kompleksnih đubriva, koja sadrže kombinaciju primarnih hranjivih materija: azot, fosfor i kalijum u obliku koji biljka najefikasnije može da iskoristi.

U YaraMila đubrivima se nalaze izbalansirani izvori azota, u amonijačnoj i nitratnoj formi, zatim lako usvojivi izvor fosfora, koji omogućava biljci dugotrajnu snabdevenost fosforom, kao i hloride ili sulfate kao izvore kalijuma.

Takođe sadrže mezo- i mikroelemente u optimalnim količinama.

 

U čemu se YaraMila mineralno đubrivo razlikuje od ostalih dostupnih đubriva na tržištu?

  • Imaju najveći sadržaj aktivne materije.
  • Svaka granula sadrži u tačnoj srazmeri sve elemente navedene u specifikaciji. Granule su ujednačene veličine, izuzetne tvrdoće i sve jednakog sastava.
  • Zbog velike tvrdoće granule nema prašine – odlično se, ravnomerno rasipa, što rezultira i do 5-8% većim prinosom.
  • Brzo se i lako rastvara – što omogućava biljlkama da lako i brzo usvoje hranjive materije i prilikom vrlo oskudnih padavina.
  • Efikasnost – biljka može da usvoji celokupnu količinu fosfora koji je sadržan u granuli, što nije slučaj kod mnogih drugih đubriva.
  • Različitog su NPK sastava, njihova upotreba zavisi od sastava zemljišta i biljne kulture koja se gaji.

Upotrebom odgovarajućih količina YaraMila đubriva biljkama se obezbeđuju hranjive materije koje ona najlakše i najbrže može da usvoji pri čemu joj obezbeđujemo idealnu srazmeru svih neophodnih elemenata.

 

Dostupna granulisana YaraMila đubriva:

Kako i ranijih godina tako i ove godine su u ponudi dobro poznata i visoko efikasna YaraMila mineralna đubriva standarnih sastava:

YaraMila 7-20-28

YaraMila 9-12-25

YaraMila 16-27-7

YaraMila Complex 12-11-18

 

YaraMila 7-20-28

Preporučuje se za biljke koje imaju veće potrebe za kalijumom, za zemljišta sa niskim sadržajem kalijuma. Zbog visokog sadržaja fosfora idealan je za zemljišta sa niskim sadržajem fosfora.

Koristi se i za jesenje i za prolećno đubrenje.

Izvrsno uravnotežena kombinacija hraniva za:

Kukuruz 250 – 400 kg/ha

Suncokret 200 – 300 kg/ha

Soja 150 – 300 kg/ha

Uljana repica – 250-400 kg/ha

Šećerna repa 300-400 kg/ha,

kao i za sve vrste povrtarskih i voćarskih kultura.

Sadržaj elementata:

N 7%    P 20%     K 28%

Mg 1.2%   MgO 2%   S 3%   SO3 7.5%

B 0.02% Fe 0.1% Mn 0.03% Zn 0.02%

Pakovanje: 25/1 i 600/1

 

YaraMila 9-12-25

Preporučuje se za zemljišta gde je snabdevenost fosfora dobra ali je sadržaj kalijuma nešto niži. Prema svom sastavu idealno je za osnovno đubrenje uljane repice, ali se isto tako može koristiti i za ishranu okopavina.

Koristi se i za jesenje i za prolećno đubrenje.

Uljana repica- 250 – 400 kg/ha

Suncokret 200 – 350 kg/ha

Grašak 200 – 400 kg/ha

Šećerna repa 300 – 400 kg/ha

Sadržaj elemenata:

N 9%     P12%    K 25%

CaO 4.5%    MgO 2%   S 2%   SO3 6.5%

B 0.02%

Pakovanje: 25/1 i 600/1

 

YaraMila 16-27-7

Osnovno đubrivo za žitarice.

Zbog svog visokog sadržaja fosfora, ovo je tipično starter mineralno đubrivo, odnosno njegova upotreba se preporučuje na zemljištima gde je manji sadržaj fosfora, a sadržaj kalijuma je dobar.

Ukoliko Vam je zemljište dobro snabdeveno kalijumom, ili je na redu da sejete kulturu koja nema velike potrebe za njim, ili ako ste već koristili kalijumova đubriva,  nema potrebe da zemljište pretovarujete ovim elementom. Onda je rešenje YaraMila 16-27-7 (+S, Zn) u sličnim količinama.

Sadržaj elemenata:

N 16%     P 27%     K 7%

S  2%      SO3   5%

Zn 0.1%

Kada radimo osnovno đubrenje, prvo se koncentrišimo na fosfor, ali ne smemo zaboraviti ni kalijum. Primenom YaraMila 16-27-7 đubriva u dozi od 250 – 400 kg/ha obezbeđujemo biljkama dovoljnu količinu lako topivog i lako usvojivog fosfora.

Najviše se upotrebljava u strnim žitima u jesen u količini 250 -400 kg/ha, i u kukuruzu za jesenje ili prolećno đubrenje u količinama od 250-400 kg/ha.

Pakovanje: 25/1 i 600/1

 

YaraMila Complex 12-11-18

Superrastvorljivo granulisano đubrivo, proizvedeno na bazi sulfatnog kalijuma, tako je pogodno i za one kulture koje su osetljive na hlor iz đubriva koja se obično koriste.

YaraMila Complex se preporučuje za uzgoj intenzivnih useva, naročito voća, povrća i vinograda kao i drugih useva osetljivih na hlor iz kalijum hlorida.

Jedna od važnih karakteristika YaraMila Complexa, po kojoj se razlikuje od svih trenutačno dostupnih đubriva na tržištu, je sadržaj fosfora (P) koji je u obliku orto i polifasfata te omogućava najvišu iskoristivost i efikasnost fosfora u širokom rasponu pH zemljišta.

Ovo đubrivo ima veliku topivost te se koristi i u osnovnom đubrenju i za prihranu tokom vegetacije, jer se granule otapaju odmah u dodiru s vlagom iz tla, a usevi se hranjivim elementima snabdevaju trenutno.

YaraMila Complex: za voće, vinograde, povrće u plastenicima i na otvorenom: 300 – 800 kg/ha

Sadržaj elemenata:

N12%      P11%     K18%
MgO2.7%     SO320%
B  0.015%    Fe  0.2%   Mn  0.02%   Zn 0.02%
Pakovanje: 25/1 i 500/1

 

Obratite pažnju!

Kada se kupuje đubrivo, računa se razlika u ceni između pojedinih proizvoda tako što se kalkuliše na ukupnu količinu kupljenog đubriva – ukupni troškovi po jednoj toni. Ali kada se posle žetve kalkulišu troškovi onda se prosečan prinos, dobit i gubitak računa po hektaru. Mnogo se realnija slika dobija, kada se i tokom nabavke vodi računa koliki će troškovi biti po hektaru, koliko će veći odnosno manji prinos biti.

Napomena: Preporučene količine su orijentacionog karaktera. Tehnologije specijalizovane za pojedine kulture, đubriva drugog sastava i preporuke korišćenja pojedinih đubriva potražite na našem sajtu ili se obratite direktno našim kolegama, koji će Vam rado preporučiti proizvod i tehnologiju proizvodnje za Vaše polje i Vašu biljnu kulturu.

Farmtrac mali traktor u voćnjaku
PRETHODNI Farmtrac 26 4WD - mali traktor pogodan za sve poljoprivredne i komunalne radove
NAREDNI Sveobuhvatni jesenji tretman pšenice i ječma- ishrana, zaštita, stimulacija rasta