Programi

Jacto

JACTO je proizvođač visoko kvalitetne poljoprivredne mehanizacije i opreme, koji nudi inovativna rešenja za preciznu poljoprivredu.

Fabrika je osnovana u Brazilu 1948. godine, a danas je prisutna u više od 100 zemalja širom sveta. JACTO ima proizvodne pogone u Brazilu, Argentini i na Tajlandu.

U svom proizvodnom programu ima sledeće proizvode:

  • • Samohodne ratarske prskalice
  • • Vučene i nošene ratarske prskalice sa i bez vazdušne podrške
  • • Atomizeri, nošenog i vučenog tipa
  • • Mala hobi rešenja (leđne prskalice itd.)

Opširnije na www.jacto.com.br

 

Vučena prskalica ADVANCE 3000

Ratarske prskalice sa ili bez vazdušne podrške

Advance linja konstruisana je da zadovolji zahteve farmera koji traže efikasnu i sigurnu zaštitu useva.

Detaljne tehničke karakteristike

Glavne karakteristike vučenih JACTO ADVANCE prskalica: :

Nošena prskalica FACLCON VORTEX

Nošena prskalica sa vazdušnom podrškom. Idealno za srednje velike ratarske proizvođače ili savremene povrtarske proizvođače.

Falcon linja konstruisana je da zadovolji zahteve farmera koji traže efikasnu i sigurnu zaštitu useva, u svim situacijama od setve do žetve.

Detaljne tehničke karakteristike

Glavne karakteristike nošenih JACTO FALCON prskalica

Samohodna prskalica UNIPORT 3030

Samohodna prskalica koja objedinjuje rešenja koja će zadovoljiti i najzahtevnije farmere

Detaljnje tehničke karakteristike:

Glavne karakteristike somohodnih JACTO UNIPORT prskalica