Programi

Rauch rasipači mineralnog đubriva

Svaki poljoprivredni proizvođač želi da postigne veći i kvalitetniji prinos, a to može da postigne, između ostalog, tako što koristi ekonomičnije i efikasnije radne mašine. Da bismo našim proizvođačima omogućili primenu najsavremenije tehnologije, odlučili smo da počnemo saradnju sa nemačkim brendom Rauch koji je specijalizovan za proizvodnju rasipača mineralnog đubriva, tako imamo u ponudi rasipač sa najmodernijim tehničkim rešenjima:

  • sa preciznom tehnologijom rasipanja đubriva,
  • sa sekcijskom kontrolom,
  • sa mogućnošću varijabilnog rasipanja po zahvatu.

Za razliku od ostalih rasipača koji rade na principu merenja kompletne težine preko senzora, inženjeri kompanije Rauch su osmislili specijalni, tzv. EMC sistem za koji su u Hanoveru na sajmu agrotehnike dobili zlatnu medalju.

EMC je skraćenica od Electronic Massflow Control, odnosno elektronsku kontrolu protoka materijala. Sistem kontroliše i reguliše protok đubriva i na desnom i na levom zasunu za doziranje i to odvojeno jedno od drugog. EMC sistem je, pritom, lak za korišćenje, radi bez kašnjenja i veoma je precizan.

 

Kako rade klasični rasipači đubriva?

Klasični rasipači mere celu mašinu, pa kako ističe đubrivo, kako se mašina olakšava, tako se menja i njena težina koju sistem stalno meri i registruje. Kod klasičnih rasipača gde se konstantno meri cela šasija da bi se dobio podatak koliko je đubriva isteklo, mernim instrumentima je potrebno mnogo više vremena za prilagođavanje. Zato je potrebno da se ove mašine prvo kalibrišu, moraju da bace minimum dvesta kilograma đubriva po hektaru da bi uspostavili balans rasipanja. Tu je odziv mnogo duži u odnosu na EMC sistem.

Kako radi rasipač sa EMC sistemom?

Kod EMC sistema postoji beskontaktni senzor koji meri obrtni momenat magnetnog polja uvijanja osovine, odnosno registruju se obrtni momenti pogona diskova za rasipanje, što je mnogo preciznije  i gde je zahvat mnogo veći. Na taj način se određuje koliko se kilograma đubriva utroši, koliko je rasuto i taj vrlo precizni podatak se odmah, direktno  pokazuje na displeju. Modulacija i usklađivanje norme u odnosu na brzinu kretanja se vrši trenutno u sekundi. Kod Rauch mašina nije potrebna nikakva kalibracija, EMC rasipači registruju količinu za doziranje već nakon prve sekunde/metara i to uz veliku preciznost.

EMC sistem je sastavni deo menjača koji je namontiran na rasipač, a rasipač na traktor.

To su nošene mašine.

 

Zašto su dobri Rauch rasipači đubriva?

  • Svim funkcijama može da se upravlja električnim putem na daljinu, pouzdano i sigurno i to samo jednom rukom.
  • Postiže se vrlo velika ekonomičnost zbog veoma preciznog doziranja na svakoj strani, levoj i desnoj, i to nezavisno jedna od druge.
  • Pouzdane performanse: nezavisno od padina i uticaja vibracija.
  • Brza reakcija na upravljačke komande: pomoću sistema SpeedServo za samo nekoliko sekundi se registruju promenljive radne širine, neprohodni prohodi i mape primene đubriva.
  • Do pet puta kraće vreme prilagođavanja od klasičnih rasipača – postiže se veća preciznost doziranja, uz manje gubitaka đubriva.
  • Bolja je zaštita od začepljenja: sistem reguliše nepravilnosti brzo i u skladu sa stranom na kojoj se javljaju, te brzo vraća na željenu količinu dopremljenog materijala.

Nošeni raspiači MDS

Kompakti rasipači sa mehaničkim pogonom

RAUCH MDS su precizni rasipači đubriva koji kombinuju inovativnu tehnologiju i jedinstveni dizajn.

DETALJNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

JAKA TEHNOLOGIJA NA MALOM PROSTORU

Glavne karakteristike kompaktnih rasipača RAUCH MDS

Nošeni raspiači AXIS

SpeedServos sistem - Automatska kontrola doziranja

DETALJNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

EMC tehnologija za precizno rasipanje - sistem reduktora i senzora koji mere uvijanje osovine na raduktoru

EMC Sistem odmerava protok đubriva na levoj i desnoj strani, nezavisno i maksimalno precizno

Glavne karakteristike rasipača AXIS M:

Vučeni raspiači AXENT

Vučeni rasipači za velike površine

AXENT kombinuje visoko preciznu primenu đubriva zasnovanu na realnim potrebama i mehaničku efikasnost.

DETALJNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Uz jedinstvenu CDA tehnologiju rasipanja, AXENT pruža izuzetan kvalitet rasipanja. Vrhunsku efikasnost pruža mogućnost pokrivanja velike površine u kombinaciji sa velikom brzinom rasipanja, lakim rukovanjem i rukovanjem.

Glavne karakteristike rasipača AXENT:

Vučeni raspiači TWS

Vučeni rasipač modularnog tipa

TWS 85.1 na idealan način ispunjava svakodnevne zahteve visokog učinka, malog pritiska na tlo i maksimalne preciznosti rasipanja.

DETALJNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Koncept TWS-a se zasniva na kombinaciji standardnog rasipača đubriva i transportera velikog kapaciteta. Zbog svoje modularne konstrukcije, težina se ravnomerno raspoređuje na tri osovine.

Glavne karakteristike rasipača TWS: