Programi

Seme Suncokreta

Suncokret su poznavali već starosedeoci Arizone i Novog Meksika još 3000 p.n.e. Divlji suncokret i njegova kultivisana varijanta su iz Amerike dospeli u Evropu 1510. godine. Prvo se koristio kao ukrasna biljka a kada je utvrđeno da u semenu sadrži veliku količinu ulja, počeo se gajiti kao poljoprivredna kultura.

Danas se u Srbiji suncokret gaji na 250-280 hektara sa prosečnim prinosom od 2,5 – 3,5 t/ha.

Sorte semena suncokreta možete pogledati na dnu stranice 

Upotreba suncokreta

Seme suncokreta sadrži 45-56% ulja, a neki novi hibridi i do 60%. Ova ulja su visoke energetske vrednosti i predstavljaju esencijalne hranjive materije za ljudski organizam kao nosioci vitamina rastvorljivih u mastima. Ulje suncokreta je bogato nezasićenim masnim kiselinama, uglavnom oleinskom i linolnom (90-92% ukupnog sadržaja masti), što je veoma važno za zdravu ishranu. Pored ulja, suncokretova sačma sadrži još i proteine i mineralne materije, tako da se može koristiti i kao stočna hrana. Suncokretova sačma sa manjim sadržajem ulja se može koristiti i kao hrana za ptice ali i za ishranu svinja.

Širenjem savremene tehnologije ljuštenja semena, sve je veća primena jestivog suncokreta u mlečnoj i konditorskoj industriji. Takođe se u ljudskoj ishrani sve više konzumiraju oljuštena, prepečena, hermetički pakovana semena.

Preostala ljuska je pogodna za ishranu preživara (sadrži 4% sirovih proteina, 0,5-2% masti, 50% sirovih vlakana, 2,5% minerala).

Klimatski uslovi za uzgoj suncokreta

Klimatski uslovi u Srbiji, u većem delu zemlje, odgovaraju zahtevima uzgoja suncokreta. Međutim, različite oblasti u Srbiji ne zadovoljavaju potrebe suncokreta na isti način, raspoloživa količina vode i toplote utiče na veličinu useva. Suncokret je biljka koja zahteva toplotu, tako da su za njegov uzgoj najpogodnija područja gde hibridi kukuruza grupa FAO 400 i 500 sa sigurnošću sazrevaju do kraja septembra.

Suncokretu je potrebna temperatura zemljišta od 8-10 °C da bi proklijao, kasni mrazevi mogu da ga oštete, ne podnosi temperature koje su duže vreme ispod -4 °C.

Tokom vegetacije mu je potrebna ukupna toplota od 1600-2800 oC i 1100-1400 sati sunčeve svetlosti do sazrevanja, u zavisnosti od dužine vegetacije. Niska vlažnost vazduha sprečava razvoj bolesti glava. Suv vazduh podstiče sazrevanje što sprečava pojavu i širenje bolesti glava.

Potrebe za vodom

Suncokret ima dobru sposobnost upijanja vode, njegov razvijen korenov sistem je u stanju da iskoristi vodu koja se nalazi u dubljim slojevima zemljišta, pa se može gajiti i u sušnijim predelima. Ova njegova sposobnost isušuje zemljište tako da se ova činjenica mora uzeti u obzir prilikom planiranja sledećeg useva. Potreba za vodom je 500 mm, a koeficijent transpiracije je 470-750 l/kg. Kišno, hladno vreme ne odgovara suncokretu, jer postaje podložan bolestima i dolazi do značajnog gubitka prinosa.

Zemljište

Osetljiviji hibridi suncokreta sa visokim sadržajem ulja mogu se najefikasnije gajiti na dobrim černozemima i smeđim šumskim zemljištima. Pogodna su i kvalitetnija livadska zemljišta, čak i livadski solonjec, ali se mogu očekivati manji prinos. Hibridi sa niskim sadržajem ulja mogu se uspešno gajiti i na humusnom, slabo humusnom peskovitom zemljištu i pesku. Hladna, vlažna, zemljišta koja se dugo zagrevaju i jako zbijena zemljišta nisu pogodna za uzgoj suncokreta. Suncokret nema posebnih potreba što se tiče kiselosti zemljišta, ali najpovoljnije za njega je neutralno ili blago kiselo zemljište.

Hibridi suncokreta u ponudi i njihove karakteristike

U našem sortimentu nalaze se klasični hibridi otporni na volovod, kao i hibridi Clearfield i Expres tehnologije. Hibride odlikuje stabilan prinos, srednje rano sazrevanje i visok sadržaj ulja.

Sikllos CL

Hibrid iz Clearfield tehnologije

Osobine hibrida:

 • Sadržaj ulja 47- 48%
 • Srednje rani hibrid
 • Ujednačeno cvetanje
 • Otporan na poleganje
 • Položaj glave pod uglom od 45°
 • Hibrid visokog potencijala za prinos
 • Stablo srednje visine
 • Tolerantan na najznačajnije bolesti suncokreta (Plasmopora, Phomopsis, Sclerotinia glave i korena)
 • Preporuka za setvu 62.000- 68.000 biljaka/ha

RGT Interstellar SU

Tolerantan na tribenuron-metil

Osobine hibrida:

 • Sadržaj ulja 48-49%
 • Srednje rani hibrid
 • Srednje visoko stablo
 • Dobra oplodnja
 • Otporan na volovod od A-E
 • Preporuka za setvu 62.000- 65.000 biljaka/ha

Nemo S SU

Tolerantan na tribenuron-metil

Osobine hibrida:

 • Sadržaj ulja 47-49%
 • Hibrid tolerantan na aktivnu materiju tribenuron-metil
 • Srednje rani hibrid
 • Srednje visoko stablo
 • Semena srednje krupnoće i sadržaja ulja
 • Visok potencijal za prinos
 • Visoka tolerantnost na sušne i tople uslove
 • Tolerantan na najznačajnije bolesti suncokreta (Plasmopara, Phomopsis, Sclerotinia glave i korena)
 • Preporuka za setvu 62.000- 68.000 biljaka/ha

RGT Interstellar SU

Tolerantan na tribenuron-metil

Sadržaj ulja ( % ) :

48-49

Rezultati ogleda/katalog

preporuka za setvu

62.000-65.000 biljaka po hektaru

Osobine hibrida:

Nemo S SU

Tolerantan na tribenuron-metil

Sadržaj ulja ( % ) :

48-49

Rezultati ogleda/katalog

preporuka za setvu

62.000-68.000 biljaka po hektaru

Osobine hibrida: