Programi

Suncokret

Sikllos CL

hibrid iz Clearfield tehnologije

Sadržaj ulja ( % ) :
47-48
Rezultati ogleda/katalog
preporuka za setvu
62.000-68.000 biljaka po hektaru
Osobine hibrida:
RGT Inovell

Tolerantan na volovod A-G rase

Sadržaj ulja ( % ) :
47-48
Preporuka za setvu:
62.000-68.000 biljaka po hektaru
Osobine hibrida:
RGT Interstellar SU

Tolerantan na tribenuron-metil

Sadržaj ulja ( % ) :
48-49
Rezultati ogleda/katalog
preporuka za setvu
62.000-65.000 biljaka po hektaru
Osobine hibrida:
Nemo S SU

Tolerantan na tribenuron-metil

Sadržaj ulja ( % ) :
48-49
Rezultati ogleda/katalog
preporuka za setvu
62.000-68.000 biljaka po hektaru
Osobine hibrida: