7 Jul 2017
,

„Povrtarstvo je živa nauka, svakog meseca je drugačije…“ – jednom prilikom je prokomentarisao jedan dobar poznanik i dugogodišnji povrtar. Bio je u pravu, i još uvek je. Izuzetno duga i hladna zima te kasno proleće stavili su trud i znanje proizvođača na test. Ono što se ovog proleća pokazalo kao jedan od značajnijih problema bilo je veoma hladno zemljište, naročito u sunčanim danima kada je biljci bilo potrebno više vode i hranljivih materija ali koren, usporenih funkcija usled hladnoće, nije mogao da snabde biljku adekvatnim količinama. To je uzrokovalo sporije nalivanje plodova i usporeni rast biljaka.

Ogledna stanica Čelarevo
Okupljanje gostiju kod voćnjaka

Nakon obimnih proba i testova novih hibrida prošle godine, ove sezone smo se odlučili da testiramo samo one hibride koji su imali najbolje reakcije proizvođača sa prošlih dana polja i par novih hibrida koje su nam selekcioneri poslali na osnovu naših povratnih informacija. Tako smo dobili priliku da testiramo dva nova hibrida paradajza i pink paradajza, te dve nove hibridne paprike u tipu kapije.

Poređenje Signore F1 u dva različita sklopa
Pokazivanje Salane F1 i Spartaca F1 u različitim sklopovima

Hibridi paradajza koji su se našli ponovo u ispitivanju su TL 12735 F1, TL 16080 F1 (Esasem), Pink Impression F1 (Sakata) i TL 16223 F1 (Esasem). Od paprika u ponovljenom testiranju su se našle Hornet F1, K 10414 F1 i K 12448 F1 (Esasem). Od novotestiranih hibrida veliku pažnju su privukli hibridi paradajza TM 15561, TL 12723 i kapija K 10413 F1 (Esasem).
Amerigo F1

Novina od ove sezone je da smo na predlog naših saradnika i proizvođača počeli da sprovodimo i oglede sa tehnološkim aspektima proizvodnje na baburi i crvenom paradajzu da bi bili u mogućnosti da odgovorimo proizvođačima na ranije postavljena pitanja. Takođe smo prešli na Yara Kristalon Acid liniju vodotopivih đubriva kao najadekvatniji izbor iz Yara Kristalon linije za zemljište u plastenicima, što je dalo fenomenalne rezultate.

TL 12735 F1

TL 16080 F1

TM 15561 F1

TM 12723 F1

Krastavci salatari Triunfo F1, CUS 15001 F1 i CUS 126 F1 su naročito dobro odreagovali na Yara Kristalon ACID đubriva.

CUS 1261 F1

CUS 15001 F1

Vršili smo ispitivanje uticaja sklopa na prinos i krupnoću (klasu) plodova hibrida koje zastupamo: babure Salana F1 i Spartaco F1 – razlika u najređem sklopu je zanemarljiva a primetna je razlika u krupnoći plodova i prinosu kod najgušćeg sklopa; te kod paradajza smo testirali različite sklop i raspored biljaka adi utvrđivanja koji raspored daje veći rod i bolju ujednačenost plodova – kod Signore F1 i Ameriga F1, gde je sklop sa biljkama rasađenim u jednom redu gusto a biljke vođene naizmenično dalje vidno bolje rezultate. Ubuduće ćemo nastaviti ovu vrstu ogleda kao i testiranje novih preparata, te ćemo biti u mogućnosti da Vam pokažemo kako da izvučete maksimum iz svih proizvoda koje zastupamo.
Hornet F1

Salana F1