VeterinaAgrimatco doo je zastupnik pet proizvođača veterinarskih lekova: Cenavisa S.L. (Španija), TREI (Italija), aniMedica (Nemačka), Invesa (Španija) i Centrovet (Čile). Pored veterinarskih lekova uvozimo i slane blokove ( dodatak ishrani domaćih životinja) renomiranog proizvođača Akzo Nobel iz Holandije.
Veterinarski lekovi iz naše ponude su registrovani u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije i nalaze se u Nacionalnom registru veterinarskih lekova. Za svaku uvezenu seriju leka posedujemo Sertifikat kao dokaz kvaliteta i bezbednosti.NOVO U PONUDI – AMOXID

MIKRONIZOVANI VODOTOPIVI ORALNI PRAŠAK,
Amoxicillin 80%, pakovanje: 1kg

Ciljne vrste životinja:
telad, svinje i brojleri (tovni pilići)

Doziranje i način primene:
Telad i svinje:
20-30mg amoksicilin trihidrata po kg telesne mase,
što je ekv. 2.5-3.75g leka na svakih 100 kg telesne mase,
podeljeno u dve dnevne doze.

Brojleri:
20-30mg/kg telesne mase,
ekv. 15-20g leka na svakih 100 lit. vode za piće,
podeljeno u dve dnevne doze.

Karenca (meso i iznutrice):
Telad – 2 dana
Svinje – 1 dan
Brojleri – 1 dan

Proizvođač: TREI, Italija
Zastupnik i uvoznik: Agrimatco doo, Novi Sad

NOVO U PONUDI – CENVIMOX 500

VODOTOPIVI PRAŠAK ZA ORALNI RASTVOR,
Amoksicilin, trihidrat 500mg/g. Pakovanje: 1kg

Ciljne vrste životinja:
brojleri, ćurke, patke i svinje.

Doziranje i način primene:
Lek se aplikuje (daje) životinjama peroralno u vodi za piće.
Svakog dana treba praviti svežu lekovitu ili mediciniranu vodu za piće.
Preporučena p.o. doza amoksicilina iznosi
za živinu:
– brojleri – 15 mg/kg/dnevno, u toku 5 dana
– patke – 20 mg/kg/dnevno, u toku 3 dana
– ćurke – 15-20 mg/dnevno, u toku 5 dana
za svinje:
20 mg/kg/dnevno, u toku 4 dana

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA
Pošto se lek životinjama daje p.o. (u vodi za piće) čije konzumiranje umnogome zavisi od kliničkog stanja jedinke, da bi se osigurala odgovarajuća doza, koncentracija leka u vodi mora se podesiti prema dnevnom unosu vode. Količina preparata CENVIMOX 500 (u g), koju treba dodati u sud (tank) sa vodom za piće izračunava se na osnovu sledeće formule (za sve ciljne vrste):

Broj životinja x prosečna tel. masa (kg) x doza (mg/kg/dnevno) x zapremina rezervoara vode za piće (l)


Ukupna dnevna potrošnja (konzumacija) vode prethodnog dana na farmi (l) x 500
Merenje količine leka vrši se pomoću standardne opreme koja je raspoloživa.
Medicirana voda se daje jedinkama u vodi za piće kontinuirano tokom 24 časa, nakon čega se pravi novi rastvor. Brojlerima i ćurkama se daje tokom 5 dana, patkama 3 dana i svinjama 4 uzastopna dana. Dnevno praviti svež rastvor leka.

Karenca (meso):
Brojleri – 1 dan. Patke – 9 dana.
Ćurke – 5 dana. Svinje – 6 dana
Lek se ne koristi kod živine (nosilja) konzumnih jaja.
Lek se ne koristi tokom 4 nedelje pre početka nošenja, kao i tokom perioda nošenja jaja.
Proizvođač: CENAVISA, S.L.
Cami Pedra Estela, s/n, 43205 Reus, Španija
Zastupnik i uvoznik: Agrimatco doo, Novi Sad