Aktuelno

Jesenja prihrana voćnjaka i vinograda nakon berbe

Jabuke na grani

Berba je završena. Sumiraju se rezultati: mere se prinosi, utvrđuje kvalitet, računa se dobit, ali ne sme se smetnuti sa uma da voćnjaci i vinogradi dalje žive, da im je potrebna dalja nega.

Vreme je za obradu zemljišta, đubrenje i malčiranje.

Osnovnim jesenjim đubrenjem, kalijum i fosfor  se obradom unose u dublje slojeve zemljišta čime se obezbeđuje osnovno hranivo za prezimljavanje. Međutim, ono što je još važnije jeste nadoknada mikroelemenata koja su berbom plodova „izneta” iz zasada.

Cilj tretmana u voćnjacima i vinogradima nakon berbe je da se izgubljeni mikorelementi nadoknade i deponuju u biljci, da bi start vegetacije dočekala u dobroj kondiciji.

Da bi biljke ušle u zimski period sa bolje formiranim i otpornijim pupoljcima na niske zimske temperature, posebno je važno da se prihrana uradi na vreme:

  1. tretman sredina oktobra
  2. tretman kraj oktobra

 

Predstavljamo Vam recepturu za folijarne tretmane na svim voćnim vrstama – jabučasto i koštičavo voće.

  1. Yara Vita Mantrac Pro – 1 l/ha
  2. Yara Vita Bortrac 150 – 1 l/ha
  3. Yara Vita Zintrac 700 – 1 l/ha
  4. Topsin – 1 kg/ha
  5. Manfil WG ili WP – 3 kg/ha

Ovim tretmanom se povećava potencijal biljke, a sa njim količina i kvalitet prinosa.

 

Koje mikorelemente treba nadoknaditi nakon berbe?

 

Bor – YaraVita Bortrac ( 150 g/l Bor etanolamin )

Iznošenje bora iz zemljišta nakon berbe zavisi od voćne vrste i količine prinosa, a može da se kreće u rasponu od 300-500 g B/ha.

Usled nedostatka bora na listovima nastaju hlorotične pege. Mladari  i koren usporavaju rast i slabo napreduju. Slabija je oplodnja cvetova, a time je i prinos manji.

Zato se upotreba ovog proizvoda preporučuje neposredno pre cvetanja i početkom cvetanja, ali svakako i u  periodu posle berbe.

Prvi tretman odmah nakon berbe, a drugi za 10-14 dana.

Preporučena količina vode je od 500-1000 L/ha

Napomena: Na kruški i trešnji preporučuju se 3 tretmana sa po 1l/ha, nakon berbe.

 

Mangan- YaraVita Mantrac Pro ( 500 g/l Mangan )

Pokretljivost mangana kroz biljku  je veoma slaba, njegov nedostatak se uočava na listovima srednje starosti, javlja se hloroza koja ne obuhvata ceo list već samo interkostalni deo.

Kao posledica pojave hloroze i nekroze smanjuje se lisna površina, čime se smanjuje i fotosinteza, stvaranje hranjivih materija, a usporen je i porast korena i mladara. Sve to dovodi do smanjebog broja cvetova, a time i oplodnje što rezultira manjim prinosom.

Mangan je neophodan jer je aktivator velikog broja enzimskih procesa, koji bez njega ne bi bili pokrenuti.

Upotreba mangana se preporučuje na samom startu vegetacije od pucanja pupoljaka do mišijih ušiju, ali svakako ga treba nadoknaditi i nakon berbe.

Posle berbe  primeniti 2 tretmana po 1,5L/ha (ukupno 3l).

Prvi tretman odmah nakon berbe, drugi tretman za 10-14 dana.

Preporučena količina vode od 500-1000L/ha

Napomena: Na kruški i trešnji preporučuju se 3 tretmana sa po 1,5l/ha, nakon berbe.

 

Cink –  YaraVita Zintrac ( 700 g/l Cink )

Ukoliko su voćnjaci i vinogradi na peskovitim i alkalnim zemljištima, krečnim ili bogatim fosforom, prvo se u njima javlja nedostatak cinka. Listovi postaju mali, uski i sitni, internodije su skraćene, a javlja se i rozetavost mladara.

Zbog nedostatka cinka se smanjuje intenzitet fotosinteze, što je osnovni razlog pada produktivnosti biljaka što dovodi do manjeg prinosa.

Zato se preporučuje upotreba cinka na samom startu vegetacije od pucanja pupoljaka do mišijih ušiju, ali svakako ga treba nadoknaditi i nakon berbe, da bi se akumulirale rezerve za prolećni start vegetacije.

Posle berbe  primeniti 2 tretmana po 1,5L/ha (ukupno 3l).

Prvi tretman odmah nakon berbe, drugi tretman za 10-14 dana.

Preporučena količina vode od 500-1000L/ha

 

 

Pripremite voćnjake i vinograde za zimu, nemojte čekati proleće sa prihranom. Neka biljka ima rezervu neophodnih mikroelemenata tako da sa prvim povoljnim uslovima već može da krene u vegetaciju spremna, dobro snabdevena hranjivima, u dobroj kondiciji.

Stojimo Vam na raspolaganju sa daljim savetima.

Svi preparati su dostupni.

063/433-546

063/ 371 773

PRETHODNI Jesenje pripreme za setvu uljane repice i ozime pšenice
NAREDNI Kako da obezbedite kravama, ovcama, kozama i konjima uvek pravu dozu soli i minerala?
ovce u toru sa blokom KNZ soli