Aktuelno

Počnimo sezonu!

Iako je još zima, na mnogim mestima još sa snegom i “zimskim radostima”, počnimo razmišlajti o novoj sezoni.

Osnovno đubrenje

Najbolje je da počnemo dobrim osnovnim đubrenjem, i to proizvodima grupe YaraMila.

Zašto?

  • jer su granule ujednačene veličine, izuzetne tvrdoće i sve jednakog sastava (kompleksna đubriva)
  • imaju najveći sadržaj aktivne materije
  • različitog su NPK sastava, njihova upotreba zavisi od sastava tla i biljne kulture koju gajite
  • sadrže mezo- i mikroelemente
  • nema prašine prilikom rasturanja đubriva

 

Za početak sezone je poželjno dobro snabdeti zemljište fosforom (P)  i kalijumom (K).

Zato preporučujemo YaraMila 7-20-28 (+Mg, S i mikroelementi), naročito ako su potrebe zemljišta ili biljne kulture za kalijumom veće ili ako želite postići veći prinos. Predlažemo upotrebu 250-350 hg/ha na celoj površini, a ako se vrši istovremeno sa setvom, onda količina od 200 kg/ha takođe pokriva potrebe zemljišta za ovim hranivima.

Ukoliko Vam je zemljište dobro snabdeveno kalijumom, ili je na redu da sejete kulturu koja nema velike potrebe za njim, ili ako ste s jeseni već koristili kalijumova đubriva,  nema potrebe da zemljište pretovarujete ovim elementom. Onda je rešenje YaraMila 16-27-7 (+S, Zn) u sličnim količinama.

Ukoliko je reč o klasičnom mikrostarteru, rešenje je YaraNP Starter. Pored 10,5 % azota sadrži i veliku količinu fosfora 47% koja pospešuje rast i razvoj korenovog sistema što je vrlo bitno za početni razvoj useva. Pored makroelemenata sadrži i neophodne mikroelemente 1,8% cinka i 0,1% bora. Zbog ovako visokog sadržaja hranjivih materija sasvim je dovoljna količina 15-20 kg/ha.

 

Prihrana

Predlažemo tehnologiju koja se fokusira na đubriva koja istovremeno sadrže i azot i sumpor. YaraBela Sulfan sadrži azot i sumpor u idelanoj srazmeri, a to je 4:1 N:S. Sa ovim odnosom elemenata možemo garantovati dovoljnu količinu sumpora za svaku kulturu. Savršena rastvorljivost, odlična mogućnost rasipanja i brzog usvajanja imaju izuzetno važnu ulogu upravo u prolećnim mesecima kada je raspodela padavina vrlo nepredvidiva. Prosečna preporučena doza je 200-250 kg/ha. Ukoliko postoji veći zahtev za sumporom, predlaže se đubrenje u više navrata a ne njegova upotreba jednom u velikoj količini.

 

Folijarno đubrenje

To je već svima poznato da nedostatak makroelemenata smanjuje mogućnost postizanja visokog i kvalitetnog prinosa, ali iste probleme može da prouzrokuje i nedostatak mikorelemenata. Zato je folijarna prihrana izuzetno važan korak u tehnologiji proizvodnje.

Na tržištu je ogroman broj raznih preparata i normalno je da se čovek zbuni od velikog izbora. Nažalost povećanje ponude ne donosi i povećanje kvaliteta, naprotiv, obično se dešava upravo suprotno. Zato preporučujemo YaraVita đubriva jer su pouzdana – proizvedena na osnovu istraživačkog rada i praktičnog iskustva, imaju visok sadržaj aktivnih materija, specifična su za svaku biljnu kulturu. Ovakva đubriva možemo još dopuniti preparatima koji sadrže i pojedinačne mikroelemente.

Na prvom mestu je YaraVitaGramitrel specifično folijarno đubrivo za žitarice. Sa količinom od 3 l/ha (gde na jedan litar dolazi 600 g aktivne materije), može se osigurati idelana količina Cu, Zn, Mn, Mg. Prateći istu logiku YaraVita Brasitrel je specifično đubrivo za uljanu repicu, gde su ključni hranjivi elementi Mg, Ca, B, Mo, Mn. Ukoliko postoji mogućnost predlažemo rano đubrenje  u količini od 3 l/ha. Za nadoknadu sumpora i azota predlažemo YaraVita Thiotrac (950 g/l), a ukoliko postoji povećana potreba za borom, predlažemo YaraVita Bortrac.

 

Ukoliko imate nedoumica oko mogućnosti istovremenog korišćenja, odnosno mešanja pojedinih proizvoda predlažemo Vam da to proverite na www.tankmix.com ili na Yarinoj aplikaciji TankmixIT

https://www.youtube.com/watch?v=pQ1rg8wcHd4

Tehnologije specijalizovane za pojedine kulture, đubriva drugog sastava i preporuke korišćenja pojedinih đubriva potražite na našem sajtu ili se obratite direktno našim kolegama, koji će Vam rado preporučiti proizvod i tehnologiju proizvodnje za Vaše polje i Vašu biljnu kulturu.

PRETHODNI Osnovno đubrenje ozime pšenice
NAREDNI Prihrana i zaštita useva pšenice i uljane repice u rano proleće