Aktuelno

Prihrana i zaštita useva pšenice i uljane repice u rano proleće

Dolaskom proleća mogu da počnu ovogodišnje prve prihrane biljaka istovremeno sa tretmanom za zaštitu bilja.

Kada je prihrana u pitanju najveću efikasnost za krajnji rezultat – postizanje što većeg i kvalitetnijeg prinosa, postižemo ako folijarna đubriva primenimo već u najranijim fenološkim fazama razvoja useva.

Kao garanciju efikasnosti predlažemo upotrebu YaraVita folijarnih đubriva zbog ovih prednosti u odnosu na druga:

  • koncentrovana aktivna materija
  • kompletan, neophodan sadržaj hranjivih materija
  • biljno-specifična, jedinstvena formula za oderđenu grupu biljaka
  • odlična otpornost na padavine – ne spiraju se sa lista
  • mogućnost očuvanja kvaliteta proizvoda dugi vremenski rok

U okviru tehnologije gajenja pšenice i uljane repice preporučujemo sledeća dva vodeća proizvoda, čija će se upotreba višestruko isplatiti ukoliko se primeni u ranim fenološkim fazama.

Specifičan proizvod za žitarice YaraVita Gramitrel sadrži preko pola kilograma: 604 g/l aktivne materije. Azot, magenzijum, mangan, bakar i cink- svi elementi u jednom proizvodu, ispunjavaju zahteve biljke za hranjivim materijama. Proizvod, (16,5 kilograma u kanisteru od 10 litara!) sadrži još i specijalni okvašivač, koji smanjuje površinski napon i prosto zalepi preparat na list, tako da se ovaj ne spira kišom, već omogućava biljci da preko lista usvaja aktivnu materiju u dužem veremnskom periodu. Preporučena doza u proleće, u najranijoj primeni 3 l/ha, a ako ima mogućnosti za istovremenu primenu zaštite, predlažemo podelu doze na 2 x 2l/ha.  U daljim fazama razvoja od faze bokorenja sve do razvoja lista zastavičara, dakle u intenzivnom vegetativnom rastu i razvoju, može da se primenjuje kao folijarna prihrana u dozi od po 2 l/ha.

Drugi vodeći biljno-specifični proizvod je YaraVita Brasitrel Pro, suspenzija napravljena specijalno za potrebe uljanih i proteinskih biljnih kultura. Koncentrat sa velikom količinom aktivne materije (443 g/l) i visoke specifične mase 1,537 kg/l, sadrži magnezijum, mangan, bor, molibden i kalcijum. U uljanoj repici, s  proleća, pošto krene vegatacija, primenom 3 l/ha ovog proizvoda, doprinosimo regeneraciji useva od zimskih nepovoljnih uslova, i nadoknađujemo visoke zahteve za hranjivim materijama koje biljka ima tokom prolećnog intenzivnog vegetativnog rasta.

Što se tiče zaštite, preporučljivo je da se u usevu pšenice za kompletno suzbijanje širokolisnih korova  primeni herbicid MEZZO 60 WG (10 kg/ha) kome se po pravilu dodaje okvašivač INEX (0,2 l/ha).

Ukoliko želimo visok i stabilan prinos, praksa je potvrdila da je kod nas pšenicu potrebno prskati dva puta godišnje protiv bolesti.

Prvo prskanje obavlja se odmah početkom proleća (do faze drugog kolenca) kada su najopasnije bolesti koje prete pšenici: pepelnica, rđa i lisna pegavost koje se javljaju gotovo istovremeno. Za ovu namenu preporučujemo trokomponentni fungicid SANUS (1 lit/ha). Zahvaljujući delovanju gasnom fazom, SANUS prodire i do donjih delova biljke, štiteći biljku u potpunosti.

Pored fungicida tokom prvog prskanja useva pšenice, potrebno je primeniti i insekticid KAISO WG u dozi od 0,15 kg/ha. Žitna pijavica (lema) i ostali insekti često mogu da oštete usev. Ovo se pogotovo može desiti ukoliko je vreme u tom periodu suvo i toplo.

Usevi uljane repice su pregurali nepovoljne zimske uslove i sada ih treba revitalizovati, pomoći im da ostanu zdravi i bujni. Zato se uz folijarnu prihranu preparatom Yaravita Brasitrel Pro preporučuje i fungicid Amistar Plus 1 lit/ha, i to kada temperatura pređe 5 stepeni, i narednih 4-5 sati bude iznad ove vrednosti. Tretman treba uraditi što pre.

Da bi se uštedelo u gorivu i vremenu, može se vršiti istovremeno prskanje folijarnim đubrivima i preperatima za zaštitu bilja. Večito je pitanje šta se sa čim može mešati. YaraTankmixIT– besplatna i svakome dostupna aplikacija na smart telefonima nam omogućava da proverimo mogućnost mešanja Yara Vita folijarnih đubriva sa pesticidima. To je online, stalno apdejtovana baza podataka od preko 40.000 mogućih kombinacija preparata. Sadrži podatke o dozama YaraVita preparata, količinu vode, tip i dozu aktivnih materija u preparatima zaštite bilo da je reč o herbicidima, fungicidima ili insekticidima.

Svi gore navedeni proizvodi su već u martu stigli u naše magacine tako da spremni dočekujemo i ovu sezonu, dostupni su u svakom momentu.

PRETHODNI Počnimo sezonu!
NAREDNI Kako da zaštitimo pšenicu od korova u proleće?