Aktuelno

Prolećne pripreme za setvu suncokreta i soje

Zbog prošlogodišnjih visokih cena azotnih đubriva, mnogi su odlučili da u novoj setvenoj sezoni gaje one biljke koje nemaju potrebu za velikim količinama azota. Setvu suncokreta i soje na većim površinama može opravdati i velika potražnja za obe ove kulture i to što se mogu prodati po stabilnoj, visokoj ceni. Ipak, ne možemo očekivati da će biljke,  uštedom na azotnom đubrivu, rasti same od sebe, bez ikakve nege i ishrane. I sada, kao i uvek se podrazumeva primena osnovne tehnologije gajenja.

Prvo važno pitanje: Koju sortu/hibrid da sejemo?

Već pri izboru sorte odn. hibrida treba odlučiti da li ćemo sejati intenzivnu, zahtevnu  vrstu ili onu koja dobro uspeva i u ekstenzivnim uslovima. Nije sigurno da će se do sada dokazane sorte dobro pokazati ako štedimo na pojedinim elementima tehnologije kao što su suzbijanje korova ili folijarna prihrana.  Takođe treba imati na umu da intenzivne sorte zahtevaju intenzivnu tehnologiju uzgoja.

Drugo važno pitanje je osnovno prolećno đubrenje.

Predlažemo YaraMila granulisana đubriva iz nekoliko razloga:

  • Besprekorna fizička svojstva – dijagram rasipanja, brzina protoka
  • Odlična rastvorljivost
  • Visok sadžaj aktivne materije (54-56%)
  • Dopuna osnovnih hranjivih elemenata mezo- i mikroelementima
  • Sastav đubriva prilagođen potrebama biljaka

Široko rasprostranjene formulacije su:

YaraMila 16-27-7, YaraMila 7-20-28 i YaraMila 9-12-25.

Ukoliko se đubri cela površina predlažemo prosečnu dozu od 200 -250 kg/ha, ali i ukoliko đubrenje vršimo istovremeno sa setvom količuina od 130-180 kg/ha đubriva daje dobre rezultate.

Takođe je važno obezbediti optimalnu količinu kalijuma. Suncokret po toni ima potrebu za 70 kg kalijuma, a soja 50-55 kg. Vredi uraditi rezultate ispitivanja zemljišta i videti sadržaj kalijuma na površini predviđenoj za setvu soje i suncokreta. Pored toga bilo bi dobro proveriti i sadržaj magnezijuma u zemljištu, jer su kalijum i magnezijum jedan drugom antagonisti. Tako se dešava, da i dobra snabdevenost  zemljišta kalijumom  ne može biti dovoljna garancija pri visokim nivoima magnezijuma. Zato je potrebna suplementacija kalijuma. YaraMila NPK kompleksi sadrže 7-25% kalijuma u ​​obliku koji je potpuno rastvorljiv u vodi.

Potrebno je naglasiti, da svaki proizvod YaraMila sadrži sumpor, koji je i kod suncokreta i kod soje osnovni sastojak belančevina odnosno ulja.

Tamo gde je gore navedena količina kalijuma dovoljna ili je kalijum primenjen  u obliku mono-đubriva u jesen, kao starte se može preporučiti YaraMila  16-27-7 u dozi od 150-200 kg/ha, posebno za suncokret. Ovo kopleksno đubrivo može da se takmiči sa bilo kojim granulisanim starterom, bilo po svojoj efikasnosti, bilo po ceni. Visokim sadržajem fosfora utiče na bolji i brži rast i razvoj korenovog sistema što je od velike važnosti za prve faze razvoja biljke. Kao dopuna osnovnom đubrenju može se primeniti mikrostarter Yara NP Starter 10,5-47 mikorgranulisano đubrivo sa izuzetno visokim sadržajem fosfora. Pored 47% fosfora sadrži i 10,5 % azota, 1,8% cinka i nešto malo bora. Preporučuje se primena u količini od 10-20 kg/ha da pospeši brzi razvoj biljke, da se razvije jak i razgranat koren što je ključne momenat u rano proleće, da bi biljke stvorile zdrav i jak, homogeni  zasad.

Ukoliko je količina fosfora u zemljištu dovoljna, tada se za suncokret i soju obično koriste formulacije YaraMila 9-12-25 i YaraMila 7-20-28.

Treće važno pitanje je folijarna prihrana.

Kada se štedi, onda se većina proizvođača prvo i najlakše odriče folijarne prihrane. Ali razmislimo racionalno! Ako ne pomognemo slaboj biljci, onda će ona postati još slabija, manje će biti sposobna da trpi stresne uslove, postaje sve neotpornija na bolesti.  Ako ne podržimo dobro razvijenu biljku, sva naša dosadašnja ulaganja, uključujući i seme, bila su uzaludna, jer ne samo da se ne približavamo genetskom potencijalu, već nam se ne vraća ni uloženo. Odgovoran domaćin ne izostavlja folijarnu prihranu, nego odabire odgovarajući proizvod.

Najvažnije pitanje je koje folijarno đubrivo i po kojoj ceni?

Sastav – sadržaj i količina koja je potrebna određenoj biljci, odmah će suziti izbor. Iz Yara portfolia folijarnih đubriva, YaraVita Brassitrel Pro maksimalno ispunjava očekivanja. Njegov sastav je specifičan za biljke, kao što je naprimer uljana repica ali i suncokret i soja. Sadrži Ca, Mg, B, Mn, Mo elemente u količini od 444 g / l. Preporučuje se primena u fazi intenzivnog rasta u dozi od 3-4 l/ha.

Svaka biljka ima ključni element koji je ili  potreban u većim količinama ili je biljka osetljivija na njegov nedostatak.

Kod suncokreta jedan od takvih elemenata je bor. Najveća potreba za njim je u stanju zvezdastih pupoljaka, u kom slučaju preporučujemo folijarno đubrivo YaraVita Bortrac (150 g B/l) u dozi od 1-2 l/ha.

Kod soje, takav element je molibden koji je potreban ne samo biljci  već i bakterijama koje sa njom žive u simbiozi. Odličan preparat za folijarnu prihranu soje koje sadrži i molibden je YaraVita Brassitrel Pro.

Suplementacija sumpora se vrši uglavnom osnovnim granulisanim đubrivima, ali sumpor možemo veoma efikasno nadoknaditi i folijarnom prihranom. YaraVita Thiotrac proizvod sadrži 750 g sumpor trioksida po litri, preporučena doza je 5 l/ha. Ako računamo prinos od 3 t/ha za obe biljne kulture, ova količina može efikasno da dopuni osnovno đubrivo da zadovolji potrebe biljaka za 15-18 kg elementarnog sumpora. Zašto izabrati Thiotrac? Zato što ima visok sadržaj aktivnih materija, koristi se u malim dozama, a pritom je odnos kvaliteta i cene vrlo povoljan.

Računajući čak i jednu prosečnu godinu, višak od pola tone višestruko vraća cenu tretmana.

Precizna agrotehnika, dobro odabrano osnovno đubrivo u dovoljnoj količini, kvalitetno, visokoaktivno folijarno đubrivo najvećeg svetskog proizvođača olakšavaju put ka velikom i kvalitetnom prinosu.

Da biste to postigli, stojimo Vam na raspolaganju našim stručnim savetima!

Pozovite nas: 063/ 433546

YaraMila Complex- mineralno đubrivo
PRETHODNI YaraMila Complex- najbolje đubrivo za prolećno đubrenje
NAREDNI Farmtrac 26 4WD - mali traktor pogodan za sve poljoprivredne i komunalne radove
Farmtrac mali traktor u voćnjaku