Aktuelno

YaraMila Complex- najbolje đubrivo za prolećno đubrenje

YaraMila Complex- mineralno đubrivo

Jesu li i Vama ostajale neotopljene granule đubriva na polju kada ste s jeseni vršili đubrenje njive?

Jeste li gledali u nebo priželjkujući kišu, jer znate da se đubrivo rastvara samo ako ima dovoljno vode?

Pa još morate da sipate dobranu količinu, jer znate da biljka teško usvaja elemente iz zemljišta, a pri tom nije ni sigurno da će usvojiti sva potrebna hraniva zbog segregacije granula različitih hranjivih elemenata kod blendiranih đubriva.

Učimo od vikinga!

U Skandinaviji je period vegetacije kratak, od maja do septembra, i biljna proizvodnja, odnosno prihrana biljaka, treba da bude takva da se za ovo kratko vreme postigne maksimalan rezultat.

Tako su Norvežani smislili kompleksno YaraMila Complex 12-11-18 superrastvorljivo granulisano đubrivo, naročito pogodno za voćnjake i vinograde kao i za povrtarske kulture.

 

Šta je tu novo? Šta je drugačije? Sve što je potrebno biljci je u jednoj granuli!

 • Granula je u obliku perle kojoj su poboljšana fizička i hemijska svojstva tako se ona brzo i u potpunosti rastvara čak i u malim količinama vode, ponekad je dovoljna samo malo jača vlažnost vazduha
 • Svaka granula sadrži sve osnovne elemente: azot, fosfor i kalijum u preciznoj, izbalansiranoj proporciji N-12, P-11, K-18
 • Svaka granula pored osnovnih elemanata, sadrži i sekundarne neophodne elemente: sumpor- S i magnezijum Mg
 • Svaka granula sadrži i mikroelemente: cink- Zn i bor- B neophodne za rast i razvoj biljke

 

Zašto je dobro ovo đubrivo?

 • Zbog superrastvoljvosti đubrenje njive se može vršiti odmah u proleće, ujedno sa setvom i sadnjom, čime se značajno štedi na gorivu, vremenu i uloženoj energiji.
 • Zbog toga što prilikom otpreme, rukovanja i rasipanja nema bojazni od segregacije granula različitih hranjivih elemenata kao kod blendiranih đubriva. Upotrebom YaraMila Complexa do biljke ravnomerno, uvek u istim proporcijama dopiru svi potrebni elementi u jednoj jedinoj granuli, čime je obezbeđena maksimalna dostupnost svih potrebnih hraniva.
 • Zbog toga što se azot nalazi u dva oblika: Nitratni oblik omogućava biljci da brzo raste i da razvije jak korenov sistem i pored toga potpomaže usvajanje pozitivno naelektrisanih elemenata koji su neophodni za brži i bolji metabolizam biljke. Amonijačni oblik azota obezbeđuje stalni dotok azota.
 • Fosfor je u prirodi zastupljen u obliku koji biljka teško može da apsorbuje. U YaraMila Complex đubrivu nalazi se u obliku polifosfata, tako ga biljka mnogo lakše i brže usvaja. Ova forma daje veću i dužu dostupnost fosfora biljkama na različitim tipovima zemljišta.
 • Zato što povoljan sadržaj kalijuma stimuliše rast čvrste stabljike i time obezbeđuje jaču toleranciju na neke bolesti i štetočine, tako će biti smanjeni troškovi za zaštitu. Jača stabljika takođe pruža bolju toleranciju prema mrazevima i suši. Adekvatno snabdevanje kalijumom ima pozitivan efekat na veličinu lista, ploda i zrna. Voće koje je hranjeno kalijumom ima viši TSS i zbog toga je ukusnije.
 • Zato što prisustvo magnezijuma omogućava bolju proizvodnju hlorofila, tako će listovi ostati zeleniji tokom dužeg vremenskog perioda vršeći fotosintezu, odnosno proizvodnju proteina čime se povećava ukupan prinos.
 • Zbog toga što sadrži i sumor koji je sastavni deo mnogih enzima koji su potrebni za metabolizam nitrata.
 • Zbog toga što je proizveden na bazi kalijum sulfata pa se može upotrebiti i kod onih biljaka koje su osetljive na hlor iz mineralnih đubriva koja se obično koriste.

Zbog svega navedenog ishrana mineralnim đubrivom YaraMila Complex omogućava biljci da  postigne svoj puni genteski potencijal za vrlo kratko vreme.

 

Najvažnije kod đubrenja poljoprivrednih kultura jeste kalkulacija:

 • koja je količina đubriva neophodna po hektaru
 • koliko ga biljka brzo usvaja
 • koliko je finansijsko ulaganje po hektaru

Postoji samo jedan način merenja količine upotrebljenog đubriva: krajnji rezultat!

U odnosu na klasičan način đubrenja NPK u jesen i N u proleće, kod španskih proizvođača mandarina prinos se povećao za 20% upotrebom Yara Mila Complexa u proleće.

Ovaj proizvod spada u porodicu YaraMila đubriva koja imaju visoko efikasne izvore azota, fosfora i kalijuma i zbog toga su mnogo isplativija nego ona koja su uobičajeno dostupna na tržištu. Fokusirajući se na viši prinos i bolji kvalitet pre nego na troškove đubrenja, upotreba ovog đubriva doprinosi povećanju ukupnog prihoda poljoprivrednih proizvođača.

Svakojakog đubriva je sve više, a para je sve manje, zato je potrebno izvršiti kalkulaciju efikasnog i ekonomičnog đubrenja. Investirajte pametno!

 

Gde se može nabaviti YaraMila Complex mineralno đubrivo?

Dostupno je  u vrećama od 25 kg i big bagovima od 500 kg.

Kontaktirajte naše kolege od kojih možete saznati cenu i uslove plaćanja i pronađite Vama najbliže mesto prodaje.

Tel: 063433546

 

ovce u toru sa blokom KNZ soli
PRETHODNI Kako da obezbedite kravama, ovcama, kozama i konjima uvek pravu dozu soli i minerala?
NAREDNI Prolećne pripreme za setvu suncokreta i soje