Zaštita biljaAgrimatco doo je zastupnik firme Willowood Limited i Barclay Chemicals, kao i dela proizvodnog programa kompanije Corteva Agriscience, Cosmocel i Indofil Industries Limeted. Takođe, naša firma je distributer kompanija Syngenta, BASF, Sharda, Nufarm, UPL i Agro Link.

Programi zaštite

- Program zaštite pšenice, kukuruza, soje, suncokreta, šećerne repe i krompira.
– Program zaštite jabuke i vinove loze.

Preuzmite katalog (pdf) »

Program zaštite (pdf) »


Herbicidi

MEZZO 60 WG – Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje
širokolisnih korova u pšenici i ječmu.
uputstvo (pdf) »MSDS Mezzo 60 WG
LORD 700-WDG – Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u krompiru, paradajzu i soji.
uputstvo (pdf) »MSDS Lord 700 WDG
STARANE 250 – Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruzu, zasadima voća i vinove loze i na pašnjacima.
uputstvo (pdf) »MSDS Starane 250
APEX® 50 WG – Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje širokog spektra jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj repi, posle nicanja šećerne repe i korova.
uputstvo (pdf) »MSDS Apex 50 WGLONTREL 300 – Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u šećernoj repi, kukuruzu, pšenici i ječmu.
uputstvo (pdf) »MSDS Lontrel 300
FARGO – selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (travnih) korova.
uputstvo (pdf) »MSDS Fargo
BASICO 480 SL – Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza. uputstvo (pdf) »MSDS Basico 480 SL
DEVRINOL 45 F – sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u zasadu voća, vinove loze, jagode i povrća (pre rasađivanja)selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (travnih) korova.
uputstvo (pdf) »MSDS Devrinol 45 F
ASTRAL 40 OD – Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova u kukuruzu
uputstvo (pdf) »MSDS Astral 40 OD RS
GARLON 4 (herbicid – arboricid) – Totalni herbicid i arboricid za suzbijanje zeljastih i drvenastih korova.
uputstvo (pdf) »MSDS Garlon 4
Kyleo – Totalni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova na poljoprivrednim i nepoljoprivrednim površinama.
uputstvo (pdf) »MSDS Kyleo

Metto – Selektivni sistemični herbicid koji se koristi u usevu kukuruza za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova.
uputstvo (pdf) »MSDS MettoDicopur Top 464 SL – Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice, ječma i kukuruza.
uputstvo (pdf) »MSDS Dicopur Top 464 SL
KERB 50WP – Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u šećernoj repi, lucerki i salati.
uputstvo (pdf) »MSDS Kerb 50 WP
TENDER – Selektivni, sistemični herbicid za suzbijanje travnih i nekih širokolisnih korova u usevu kukuruza, suncokreta, soje i šećerne repe.
uputstvo (pdf) »MSDS Tender
ALADIN – Selektivni kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu soje i kukuruza.
uputstvo (pdf) »MSDS AladinSHICAN – Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu suncokreta
uputstvo (pdf) »MSDS Shican
HILUX – Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice i suncokreta (tolerantnog na tribenuron metil)
uputstvo (pdf) »MSDS Hilux
BARCLAY GALLUP BIOGRADE 360 – Neselektivni (totalni) herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova
uputstvo (pdf) »MSDS Biograde 360


Fungicidi

MANFIL 80 WP – Kontaktni fungicid sa preventivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače.
uputstvo (pdf) »MSDS Manfil 80 WP
MANFIL 75 WG – Kontaktni fungicid sa preventivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače.
uputstvo (pdf) »MSDS Manfil 75 WG
CRYSTAL® 250 SC – Sistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovača pepelnice vinove loze.
uputstvo (pdf) »MSDS Crystal 250 SC
VILOKSAN – Kontaktni i lokalno sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i anti-sporulacionim delovanjem.
uputstvo (pdf) »MSDS Viloksan
NORDOX 75 WG – Preventivni fungicid za suzbijanje čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke, plamenjače paradajza, krompira, luka, krastavca i vinove loze, bakterioza na paprici, pasulju, boraniji, leski i orahu, pegavosti i rđe na malini i kupini, i pegavosti lista celera uputstvo (pdf) »MSDS Nordox 75 WG

PERGADO™ F – Preventivni fungicid za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze.
uputstvo (pdf) »MSDS Pergado F
Folio® Gold 537,5 SC – Sistemični fungicid za suzbijanje plamenjače paradajza i krastavca.
uputstvo (pdf) »MSDS Folio Gold 537,5 SC
CHAMP DP – Kontaktni fungicid za preventivnu zaštitu od prouzrokovača bolesti tipa plamenjača i pegavosti u usevima paradajza, krompira i zasadu vinove loze.
uputstvo (pdf) »MSDS Champ DPAMBASADOR – sistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke i kruške
uputstvo (pdf) »MSDS Ambasador
AZBANY 250 SC – Sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu, vinogradarstvu i ratarstvu.
uputstvo (pdf) »MSDS Azbany 250 SC
PORTO – Sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje bolesti u usevu ozime pšenice, ozimog i jarog ječma, raži, ovsa i tritikale.
uputstvo (pdf) »MSDS Porto
EMBRELIA 140 SC – Lokalsistemični folijarni preventivni i kurativni fungicid za suzbijanje čađave krastavosti i pepelnice jabuke.
uputstvo (pdf) »MSDS Embrelia 140 SCTOPSIN – Sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži koštičavog voća
uputstvo (pdf) »MSDS Topsin
SANUS – Sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u pšenici i šećernoj repi
uputstvo (pdf) »MSDS Sanus
MICLO – Sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača pepelnice u zasadima jabuke i vinove loze
uputstvo (pdf) »MSDS Miclo


Insekticidi

VOLLEY 20 SP – sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.
uputstvo (pdf) »MSDS Volley 20 SP
ICON 10 CS – Biocidni proizvod-insekticid za suzbijanje žutih mrava i buba švaba u zatvorenom prostoru i krpelja na otvorenim površinama
uputstvo (pdf) »MSDS Icon 10 CS
ANTHOCID D – Insekticid širokog spektra delovanja sa kontaktnim, inhalacionim i digestivnim delovanjem.
uputstvo (pdf) »MSDS Anthocid D
ARMADA – kontaktni akaricid/insekticid za suzbijanje grinja i insekata na voću i povrću.
uputstvo (pdf) »MSDS ArmadaVILOTRIN 10 WP – biocidni proizvod za suzbijanje štetnih insekata u komunalnoj i javnoj higijeni.
uputstvo (pdf) »MSDS Vilotrin 10 WP
TOP GUN – Sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem
uputstvo (pdf) »MSDS Top Gun
LASER 240 SC – Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu, povrtarstvu i šumarstvu.
uputstvo (pdf) »MSDS Laser 240 SC
KAISO WG – Nesistematični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.
uputstvo (pdf) »MSDS Kaiso WGAMPLIGO 150 ZC – Insekticid širokog spektra delovanja sa kontaktnim i digestivnim delovanjem
uputstvo (pdf) »MSDS Ampligo 150 ZC
FUROS TWIN – Mikrobiološko neorgansko đubrivo
flajer (pdf) »uputstvo (pdf) »


Okvašivači

SILWET® L-77 – Univerzalni organosilikonski superokvašivač za pesticide i folijarna đubriva.
uputstvo (pdf) »MSDS Silwet L 77
INEX – Pomoćno sredstvo (okvašivač) za primenu sa pesticidima.
uputstvo (pdf) »MSDS InexMSDS download