Đubrenje jabučastog voća

Osnovno đubrenje i prihrana

Đubrenje folijarno i navodnjavanjem kap po kap

UPOZORENJE O PRIMENI ĐUBRIVA: Sve navedene preporuke su okvirnog karaktera. Za sve precizne informacije konsultujte našeg lokalnog predstavnika.
Sve količine i preporuke prilagoditi uslovima proizvodnje, tipu zemljišta i lokalitetu.
Fertigacija ne pretpostavlja izostavljanje primene osnovnih đubriva.