Mineralna đubrivaPreduzeće Agrimatco d.o.o. je distributer širokog asortimana proizvoda za ishranu biljaka koji po svojoj koncepciji i nameni zadovoljavaju sve potrebe poljoprivrednih proizvođača, uključujući aspekt zaštite životne okoline.
Na osnovu dugogodišnjeg iskustva naših specijalizovanih agronoma spremni smo da ponudimo usluge u primeni svih proizvoda uzimajući u obzir specijalne zahteve svih gajenih biljaka. Naša vizija je da pored zahteva kvaliteta zadovoljimo kratke rokove isporuke po konkurentnim cenama.
Svojim poslovanjem težimo da zadovoljimo zahteve, potrebe i očekivanja poljoprivrednih proizvođača, kako bi se osiguralo prisustvo različitih rešenja naše palete proizvoda.
Prodajni program preparata za ishranu biljaka stalno razvijamo i usavršavamo u skladu sa najnovijim saznanjima u oblasti proizvodnje i prerade poljoprivredno prehrambenih proizvoda.

Detaljnije o programu ishrane…


Granulisana đubriva

Potpuno sulfatna NPK đubriva
YaraMila Complex 12-11-18+
+2,7MgO+8S+B+Zn+Mn+Fe

Delimično sulfatna NPK đubriva
YaraMila 7-12-25+Mg+S+B
YaraMila 16-27-7+S+Zn

Specijalna granulisana đubriva
YaraLiva Nitrabor (kalcijum Nitrat) 15.5+25.6CaO+0,3B

Yara UNIKA KALI (Kalijum Nitrat) 13-0-47

Granu Potasse (Granulisani kalijum sulfat 0-0-50+46 SO3)

Monoelementna đubriva (precizna ishrana sistemima kap po kap)
Kalcijum Nitrat – za sisteme kap po kap i folijarnu primenu
Magnezijum Sulfat
Kalijum Sulfat
Kalijum Nitrat
MKP-Mono kalijum Fosfat 0-52-34

Detaljnije o monoelementarnim đubrivima…
Tečna đubriva
Yara Vita Bortrac
Yara Vita Zintrac
Yara Vita Mantrac
Yara Vita Zeatrel
Yara Vita Stopit
Yara Vita Frutrel

Detaljnije o YARA programu…

Specijalna đubriva
ROOTEX (NPK +C 6-46-5+10)- biostimulator za razvoj korenovog sistema

BIOPLEX- biostimulator sa visokim sadržajem huminskih i amino kiselina

TRAZEX – kompleks mikroelemenata (Fe 6%, Zn 6%,Mn 6%,Cu 2%,B 2%,) sa dodatkom aminokiselina

Detaljnije o specijalnim đubrivima…
Vodotopiva đubriva (sistemi kap po kap i folijarno)