Mineralna đubrivaPreduzeće Agrimatco d.o.o. je distributer širokog asortimana proizvoda za ishranu biljaka koji po svojoj koncepciji i nameni zadovoljavaju sve potrebe poljoprivrednih proizvođača, uključujući aspekt zaštite životne okoline.
Na osnovu dugogodišnjeg iskustva naših specijalizovanih agronoma spremni smo da ponudimo usluge u primeni svih proizvoda uzimajući u obzir specijalne zahteve svih gajenih biljaka. Naša vizija je da pored zahteva kvaliteta zadovoljimo kratke rokove isporuke po konkurentnim cenama.
Svojim poslovanjem težimo da zadovoljimo zahteve, potrebe i očekivanja poljoprivrednih proizvođača, kako bi se osiguralo prisustvo različitih rešenja naše palete proizvoda.
Prodajni program preparata za ishranu biljaka stalno razvijamo i usavršavamo u skladu sa najnovijim saznanjima u oblasti proizvodnje i prerade poljoprivredno prehrambenih proizvoda.


Yara

Yara je vodeća svetska hemijska kompanija koja se bavi proizvodnjom đubriva za poljoprivredu. Najveći svetski proizvođač amonijaka, nitrata i kompleksnih mineralnih đubriva. Yara nudi rešenja za celokupnu poljoprivrednu proizvodnju u pogledu ishrane biljaka. Osnovana u Norveškoj, 1905. godine, ima predstavništva u 50 zemalja sveta, a prodaje svoje proizvode u 150 zemalja na svetu.

YaraMila Complex NPK 12:11:18 (MgO,S,B,Zn,Mn,Fe)


YaraMila Complex je proizvod iz Norveške i najefikasnije đubrivo na svim tipovim zemljišta: na zaslanjenim zemljištima, pri povišenim pH, te na zemljištima iscrpljenim višegodišnjim intenzivnim uzgojem.
Jedna od važnih karakteristika YaraMila Complexa, po kojoj se razlikuje od svih trenutno dostupnih đubriva na tržištu, je sadržaj fosfora (P) koji je u obliku orto i polifosfata, te omogućava najvišu iskorišćenost i efikasnost fosfora u širokom rasponu pH zemljišta. Kalijum je 100% u obliku kalijum-sulfata.
Koristi se za voće, vinograde, povrće u plastenicima i na otvorenom.
Doza primene: 300-800 kg/ha
Pakovanje: 25/1

Yara Mila NPK 9:12:25 (Mg,S,B) NPK 7:20:28 (Mg,S)


Za zemljišta sa uravnoteženim odnosom hraniva, za jesenje i prolećno đubrenje ratarskih, povrtarskih i voćarskih biljaka.
Jesenje đubrenje: zaoravanje i osnovno đubrenje 200-500 kg/ha.
Proleće: u pripremi zemljišta ako nije bilo jesenjeg đubrenja, 200-500 kg/ha.
Izvrsno uravnotežena kombinacija hraniva za useve kukuruza, suncokreta, soje, uljane repice, šećerne repe, kao i za sve vrste povrtarskih i voćarskih kultura.
Pakovanje: 25/1 i 500/1

YaraMila 7-20-28 ( Mg + S )


Za zemljišta sa uravnoteženim odnosom hraniva, za jesenje i prolećno đubrenje ratarskih, povrtarskih i voćarskih biljaka.
Jesenje đubrenje: zaoravanje i osnovno đubrenje 200-500 kg/ha.
Proleće: u pripremi zemljišta ako nije bilo jesenjeg đubrenja, 200-500 kg/ha.
Izvrsno uravnotežena kombinacija hraniva za useve kukuruza, suncokreta, soje, uljane repice, šećerne repe, kao i za sve vrste povrtarskih i voćarskih kultura.
Pakovanje: 25/1 i 500/1

YaraMila 16-27-7 ( S + Zn )


Namenjeno prvenstveno za žitarice na zemljištima sa srednjim i višim sadržajem kalijuma.
Primenjuje se najviše u strnim žitima u jesen u količini 250 -400 kg/ha, i u kukuruzu za jesenje ili prolećno đubrenje u količinama od 250-400 kg/ha.
Pakovanje: 25/1 i 500/1

YaraMila Actyva 18-11-13 ( Mg + S + B )


Kompleksno đubrivo nove generacije namenjeno za primenu u strnim žitima i uljanoj repici. Yara ACTYVA je koncept koji je namenjen uglavnom zimskim usevima. Osnova koncepta Yara ACTYVA je činjenica da se najveća potražnja i usvajanje hraniva poput fosfora, kalijuma, magnezijuma, sumpora, mikroelemenata i azota odvija u proleće, u vreme najvećeg rasta prinosa, a ne u jesen, kada se u tradicionalnoj ishrani pre setve dodaju đubriva koja sadrže fosfor i kalijum.
Doza primene: ozima pšenica 350-400 kg/ha, uljana repica 400-600 kg/ha.
Pakovanje: 500/1

YaraMila NP-Starter ( 10,5 N + 47 P )


Upotrebom mikrogranulisanih đubriva, uz istu količinu primene đubriva dobijamo bolju raspodelu u zemljištu. Pored azota i fosfora, Yara Mila NP Starter sadrži dodatne mikroelemente (Zn 1,8%, B 0,1%). Osnovni cilj primene mikrogranulisanih đubriva je preciznije doziranje đubriva radi boljeg iskorišćenja hraniva od strane biljaka. Veličina granule Yara Mila NP Startera je 0,5­1,4 mm. Manja veličina granule doprinosi postizanju veće dodirne površine sa zemljištem a time i njihovo efikasnije korišćenje od strane biljaka. Površina mikrogranula je višestruko veća po jedinici zapremine od klasičnih granula, što dovodi do znatno brže apsorpcije vode, rastvaranja i otpuštanja hranljivih elemenata u odnosu na klasična đubriva. Primenjuje se u malim količinama tokom procesa setve. Mala veličina granula i direktno ulaganje ovog đubriva u neposrednu blizinu semena povećava efikasnost, prinos i kvalitet useva.
Primenjuje se u količini 15-20 kg/ha.
Pakovanje: 10/1

YaraBela Sulfan 24 N + 18 SO3


YaraBela su đubriva vrhunskog kvaliteta na bazi azota. Proizvodi YaraBela na bazi nitratnog i amonijačnog azota garantuju uravnoteženo snabdevanje azotom, univerzalni su i lako se primenjuju na mnogim usevima. Proizvodi YaraBela posebno su osmišljeni kako bi biljka prihvatila azot u što kraćem vremenu. YaraBela proizvodi prate visoke Yara standarde, pretvarajući amonijačni azot u nitratni, a u nekim slučajevima sadrže dodatna hraniva kao što su kalcijum i sumpor. YaraBela đubriva koriste se u prihtrani svih useva u količinama 150-600kg/ha.
Pakovanje: 25/1 i 500/1

YaraBela Extran 27 N + 4,5 MgO


Yara Bela su đubriva vrhunskog kvaliteta na bazi azota. Proizvodi YaraBela na bazi nitratnog i amonijačnog azota garantuju uravnoteženo snabdevanje azotom, univerzalni su i lako se primenjuju na mnogim usevima. Proizvodi YaraBela posebno su osmišljeni kako bi biljka prihvatila azot u što kraćem vremenu. YaraBela proizvodi prate visoke Yara standarde, pretvarajući amonijačni azot u nitratni, a u nekim slučajevima sadrže dodatna hraniva kao što su kalcijum i sumpor. YaraBela đubriva koriste se u prihtrani svih useva u količinama 150-600kg/ha.
Pakovanje: 25/1 i 500/1

YaraLiva Calcinit 15,5 N + 26,3 CaO


YaraLiva Calcinit je najkvalitetnija formula kalcijum nitrata, potpuno topiva u vodi, za upotrebu u fertigaciji i hidroponiji, a ne postoji rizik od začepljenja sistema za navodnjavanje. Primenjuje se u količini 150-500 kg/ha, koncentraciji 0,5-2 g/l vode te pravilno raspoređeno tokom vegetacije, zavisno od potreba i razvojne faze useva. Pruža neposrednu i sigurnu snabdevenost biljaka azotom i kalcijumom, posebno u uslovima niskog i visokog pH.
Pakovanje: 25/1

YaraLiva Nitrabor 15,5 N + 25,5 CaO + 0,3 B


YaraLiva Nitrabor se primenjuje rasipanjem po površini ili se unosi u zemljište obradom.
Nitrabor je topiv u vodi te se u proizvodnji granula koriste premazi kako bi otapanje u zemljištu trajalo duže i dalo maksimalnu iskoristivost đubriva. Veličina i ujednačenost granula osiguravaju ravnomeran raspored hraniva po celoj površini uzgoja. YaraLiva Nitrabor se koristi u količini 250-500 kg/ha. U povrtarstu se unosi u pripremi zemljišta pred setvu ili sadnju i u prihrani tokom vegetacije. U voćarstvu i vinogradarstvu primenjuje se nakon početka vegetacije do kraja cvetanja.
Pakovanje: 25/1

YaraVita Univerzal Bio 8,5 - 3,4 - 6 ( B + Cu + Mn + Mo + Zn )


Složeno tečno đubrivo sa mikroelementima. Primenjuje se kod uljanih kultura, kukuruza, žitarica, voća, povrća, jagodičastog voća i cveća.
Primenjuje se folijarno u količini 2-5 l/ha.
Pakovanje: 10/1

YaraVita Bortrac ( 150 g/l Bor etanolamin )


Proizvod za folijarnu ishranu biljaka borom. Koristi se u voću, povrću, vinovoj lozi, ratarskim kulturama, šećernoj repi, suncokretu, uljanoj repici i na drugim usevima osetljivim na manjak bora ( B ).
Doza: 1-2 l/ha u početku vegetacije do cvetanja, kod višegodišnjih zasada i posle berbe.
Pakovanje: 1/1, 5/1 i 1000/1

YaraVita Mantrac Pro ( 500 g/l Mangan )


Preporučena upotreba: za krompir, strna žita, povrće i druge useve osetljive na nedostatak mangana ( Mn ).
Doza: 1 l/ha u fazi intenzivnog rasta, u višegodišnjim kulturama nakon berbe, a pre opadanja lišća.
Pakovanje: 1/1, 5/1 i 1000/1

YaraVita Zintrac ( 700 g/l Cink )


Preporučena upotreba: za kukuruz, voće, vinova loza, povrće i useve osetljive na manjak cinka ( Zn ).
Doza: 0,5-1 l/ha
Pakovanje: 1/1, 5/1 i 1000/1

YaraVita Stopit ( 225 g/l Kalcijum )


Preporučena upotreba: na voću i povrću u cilju otklanjanja nedostatak kalcijuma ( Ca ).
Doza: 5 l/ha.
Vreme primene: od početka vegetacije ili na kraju cvetanja do početka intenzivnog rasta plodova. Koristi se od 3 do 6 puta, zavisno od potreba useva za kalcijumom i od količine kalcijuma u zemljištu.
Pakovanje: 1/1, 5/1 i 1000/1

YaraVita Thiotrac ( 20 N + 30 SO3 )


Folijarni proizvod koji sadrži azot i sumpor čime dodajemo azot i sumpor, nužne za poboljšanje kvaliteta prinosa strnih žita, kukuruza, uljane repice i na usevima osetljivim na manjak sumpora ( S ).
Doza: 3-5 l/ha
Pakovanje: 5/1

YaraVita Last N 25-0-0


YaraVita Last N je koncentrovani proizvod azota u tečnom obliku namenjen za folijarnu primenu. Pored toga što se izuzetno brzo usvaja putem lista, 25% od ukupnog azota je u sporo oslobađajućem obliku i tako obezbeđuje dužu ishranu biljaka ovim elementom. Zbog toga u mnogim slučajevima se smanjuje broj primene tokom vegetacije.
Primenjuje se u jabukama, strnim žitima, krompiru i soji.
Doza primene: 5-20 l/ha u zavisnosti od kulture u kojoj se primenjuje, utrošak vode od 100-500 l/ha
Pakovanje: 5/1 i 10/1

YaraVita KombiPhos ( 29,8 P + 5,1 K + Mg + Mn + Zn )


YaraVita Kombiphos je koncentrovano tečno đubrivo koje sadrži fosfor, kalijum i magnezijum kako bi pomogli biljkama u vreme intenzivnog porasta ili da lakše prebrode različite vremenske prilike. Đubrivo se primenjuje u početnim fazama razvoja biljaka, kao startno folijarno đubrivo.
Doza primene: 3-4 l/ha
Pakovanje: 5/1 i 10/1

YaraVita Caltrac 560 ( 23,2 Ca + B + Zn )


Visoko koncentrovana formulacija kalcijuma koja je u potpunosti bezbedna prilikom primene. Sprečava pojavu gorkih pega kod jabuke, trulež donjeg dela ploda paradajza i paprike, ivičnu nekrozu, sušenje lista salate, pucanje plodova trešnje, breskve, nektarine i šljive. Caltrac 560 se brzo usvaja, ali ima i produženo vreme delovanja, tako da smanjuje broj tretmana tokom jedne sezone. Radi boljeg usvajanja preporučuje se primena kada biljke formiraju značajniju lisnu masu.
Doza primene: 2-5 l/ha, utrošak vode minimalno 500 l/ha
Pakovanje: 5/1 i 10/1

YaraVita Brassitrel Pro ( 5,2 N + 4,9 Ca + 8,7 MgO + 3,3 B + 4,6 Mn + 0,3 Mo )


Proizvod namenjen za folijarno tretiranje uljane repice, suncokreta, soje, povrtarskih kupusnjača.
Vreme primene:
– Uljane repica : u jesen nakon nicanja, a u proleće od početka vegetacije do pred cvetanje useva.
– Suncokret : nakon nicanja do butonizacije.
– Soja : od faze prvog para pravih listova (jednostavni listovi) te tokom intenzivnog rasta i cvetanja.
– Kupusnjače : od sadnje do kraja formiranja glavica ili cvasti.
Pakovanje: 5/1

YaraVita Gramitrel ( 6,1 N + 25 MgO + 5 Cu + 15 Mn + 8 Zn )


Proizvod je namenjen za folijarno tretiranje strnih žita: pšenica, ječam, tritikale zob i raž.
Doza primene: 3-4 l/ha
Vreme primene: u proleće do faze klasanja, zajedno sa tretmanom pesticidima.
Pakovanje: 5/1

YaraVita Zeatrel ( 43 P + 7,7 K + 14 Zn + 6,7 Mg )


Proizvod za folijarno tretiranje kukuruza.
Doza primene: 3-5 l/ha.
Vreme primene: 1-2 tretmana u fazi 4-8 listova, s pesticidima ili bez njih.
Pakovanje: 5/1

YaraVita Rexolin Q40 ( Fe-EDDHA, 6% Fe, orto-orto 4% )


Namenjen za ishranu biljaka pri različitim pH uslovima. Stabilan je pri pH vrednostima 3,5-10.
Koristi se pri uzgoju preko zemljišta i u hidroponiji. Posebno je delotvoran ako se primenjuje preko zemljišta.
Doza: 5-20 kg/ha
Pakovanje: 5/1

YaraTera Unika Plus 13-0-45


YaraTera Unika Plus je granulisani kalijum nitrat pogodan za primenu rasipačima i uređajima za setvu. Sadrži 13,6% azota u obliku nitrata i 45% kalijuma u obliku K2O. Primenjuje se u tehnologijama kad je potrebno dodati veće količine azota i kalijuma od standardnih preporuka. U voću, vinogradima i povrću uzgajanim na otvorenom primenjuje se nakon cvetanja, tokom intenzivnog razvoja plodova do zrenja u količinama 100-250 kg/ha.
Pakovanje: 25/1

YaraTera Krista SOP ( 52 K + 45 SO3 )


TeraKrista SOP je vodotopivi kalijum sulfat.
Prednosti:
– Visoka topivost u vodi.
– Visoka koncentracija kalijuma te odsustvo azota i fosfata osiguravaju pravu dozu kalijuma u svakoj fazi biljnog rasta.
– Na alkalnim zemljištima kalijum sulfat malo snižava pH u zoni korena te tako poboljšava dostupnost fosfata i nekih mikroelemenata.
– U sistemima za navodnjavanje kap po kap kalijum sulfat pomaže snižavanje Ph vode za navodnjavanje.
– Ne sadrži Cl, Na, ni teške metale.
Primena:
– Kod sistema navodnjavanja kap po kap na alkalnim zemljištima nizak Ph kalijum sulfata pridonosi laganom zakišeljavanju u zoni korena, te omogućava dostupnost
fosfora i nekih mikroelemenata u zemljištu.
Pakovanje: 25/1

YaraTera Krista K Plus 13-0-47


TeraKrista K Plus je vodotopivi kalijum nitrat, izuzetne čistoće. Podstiče važne fiziološke procese u biljci, npr. nalivanje i zrenje plodova.
Prednosti:
– Izuzetno je topiv.
– Zbog niskog odnosa N-K, može se primenjivati u svim usevima i svim razvojnim fazama biljaka.
– Azot je u obliku nitrata, ne gubi se isparavanjem i pomaže unos drugih katjona, kao što su Ca++, Mg++.
– Nizak EC.
– Ne sadrži Cl, Na, ni teške metale.
Upotreba:
– U fertigaciji pri uzgoju u zemljištu i u hidroponiji.
Pakovanje: 25/1

YaraTera Krista MgS ( 16 MgO + 33 SO3 )


TeraKrista MgS je vodotopivi magnezijum sulfat. Potpuno je vodotopiv. Uravnotežen sadržaj hraniva čini Krista MgS najviše korišćenim izvorom magnezijuma u programima fertigacije. Ne sadrži Cl, Na, ni teške metale.
Primena: U usevima koji se navodnjavaju je veoma čest nedostatak magnezijuma zbog kompeticije sa Ca, te posebno sa NH₄-N (amonijačnim oblikom azota). Proizvodom Krista MgS možemo dodati magnezijum, a da pritom nećemo dodati prefiše sulfata.
Pakovanje: 25/1

YaraTera Krista MKP ( 0-52-34 )


TeraKrista MKP je vodotopivi monokalijum fosfat.
Prednosti:
– Poboljšava obojenost, vreme skladištenja i čvrstoću plodova.
– Izuzetno topiv (na 20°C 230 g/l vode).
– Nizak EC (0,7 mS/cm za svaki 1 g/l pri 25°C) omogućava upotrebu u visokim koncentracijama.
– Održava idealan pH (4,5) zbog puferskog delovanja fosfata na fertigacijski rastvor.
– Ne sadrži Cl, Na, ni teške metale.
Primena:
– U fertigaciji pri uzgoju u zemljištu i u hidroponiji.
– Zbog malog rizika od oštećenja lista, kompatibilnosti s velikom većinom đubriva i pesticide i stabilnog pH, Krista MKP može se koristiti i u folijarnoj aplikaciji.
Pakovanje: 25/1

YaraTera Krista MAG ( 11 % + 9 % Mg )


YaraTera Krista MAG je potpuno vodotopivi magnezijum nitrat u obliku finog kristalnog praha koji se rastapa u vodi bez ostataka.
Prednosti:
– Izuzetno topiv
– Zbog N-Mg odnosa pogodan je za sve useve i sve faze razvoja
– Ne sadrži SO4-, može se koristiti sa đubrivima koja sadrže kalcijum
– Nizak EC
– Ne sadrži Cl, Na, ni teške metale.
Primena:
– YaraTera Krista MAG je pogodan za primenu u svim sistemima fertirigacije
– Zbog vrlo male opasnosti od paleža lišća, magnezijum nitrat se može koristiti u većoj
koncentraciji.
Pakovanje: 25/1

YaraTera Krista MAP ( 12-61-0 )


Azotno i fosforno đubrivo visoke čistoće za hranjivi rastvor. 100% rastvoljivo u vodi bez ostataka. Zbog svojih hemijskih svojstava, i visokog puferskog kapaciteta, održava pH vrednost hranjivog rastvora stabilnim, na oko 4,5 što je savršeno za biljke i iedealan za unos hranjivih sastojaka.
U razvoju biljaka koristi se uglavnom u fazama kada bijka ima povećane potrebe za fosforom, kao što su ukorenjavanje, plodonošenje i u periodima velikog stresa. Može se koristiti samostalno ili kao dodatak mešavinama, u skladu sa pravilima mešanja.
Preporučena koncentracija je 0,05 – 0,15 %. Ne treba mešati sa vodotopivim đubrivima koja sadrže kalcijum i magnezijum. Primena putem sistema kap po kap ili hidroponije.
Pakovanje: 25/1

YaraTera Kristalon Acid linija


YaraTera Kristalon Acid linija ( NPK ) + ME su vodotopiva đubriva za primenu u voćarstvu i povrtarstvu. Pogodne su za korigovanje Ph vrednosti vode. Redukuju bikarbonate i tako smanjuju pH vrednost vode. Poboljšavaju kvalitet vode. Jednostavni i sigurni za korišćenje. Doprinose čišćenju fertigacionog sistema. Održavaju sisteme za navodnjavanje u optimalnom stanju, sprečavaju začepljenja.
• YaraTera Kristalon Blue Acid 16-6-17 + ME
• YaraTera Kristalon Yellow Acid 11-38-11 + ME
• YaraTera Kristalon White Acid 13-6-26 + ME
• YaraTera Kristalon Red Acid 11-11-32 + ME
Pakovanje: 25/1

YaraTera Kristalon linija sa polifosfatima


Yara Kristalon linija sa polifosfatima ( NPK ) + ME su vodotopiva đubriva za primenu u voćarstvu i povrtarstvu. 50-75% fosfata čini Super FK. Ne sadrže Mg i ne mogu se mešati sa proizvodima koji sadrže Mg. Kristaloni obogaćeni sa Super FK zadržavaju elemente poput Ca i Mg u hranljivom rastvoru i čine ih dostupnim kad postanu blokirani.
• YaraTera Kristalon Super White 17-6-25 + ME
• YaraTera Kristalon Super Red 12-12-36 + ME
Pakovanje: 25/1


Novalon

Linija Novalon je đubrivo koje se brzo rastvara i potpuno rastvorljiv u vodi. Sadrži visoke i uravnotežene količine makro i mikro elemente kao što su B, Mo i helatiran Cu, Fe, Mn, Zn u idealnim proporcijama. Proizvod je slobodan od nerastvorljivih ili fitotoksičnih sastojaka. Koristi se za upotrebu u sistemima za navodnjavanje ili folijarno u svim razvojnim fazama biljaka.

Detaljnije o Novalon programu…Formulacije:
• Novalon 20-20-20 + ME
• Novalon 19-6-20 + 2,0 MgO + ME
• Novalon 10-10-40 + ME
• Novalon 0-5-35 + 4,5 MgO + ME
• Novalon 12-48-06 + ME
• Novalon 15-05-35 + ME
Pakovanje: 1/1, 10/1 i 25/1


Simonis

Ammonium sulphate ( N 21%, S 24% )

Vodotopivi amonijum sulfat za primenu u voćarstvu i povrtarstvu. Primenjuje se u sistemima za kap po kap i u hidroponiji.
Agrogold 4-3-2

Organsko đubrivo – peletirani živinski stajnjak. Poboljšava strukturu zemljišta i snabdevanje hranjivim materijama. Povoljno utiča na razvoj zemljišnih mikroorganizama. Termički je obrađeno, i ne sadži ostatke semena korovskih biljaka kao i štetne organizme.

Prosečan sastav:
• Organska materija 65%
• Suva materija min. 90%
• Vlaga max. 10%
• Azot (N) 4%
• Fosfor (P₂O₅) 3%
• Kalijum (K₂O) 2%

Prosečan prečnik peleta je 5 mm.
Doza primene – svake četvrte godine: u povrtarstvu 1.000 kg/ha, u ratarstvu 800 kg/ha.
Pakovanje: 25/1 ili 500/1


Cosmocel

Bioplex

Kompleksni biostimulator za folijarnu primenu, idealan za pojačavanje funkcija biljke u periodima pojačane metaboličke aktivnosti. Preparat se preporučuje u svim fazama razvoja biljke, a izuzetnu efikasnost pruža u momentima kada biljka čini posebne napore kao što su intenzivan porast, cvetanje i formiranje plodova. U slučajevima stresnih uslova (mraz, visoke temperature, pojava grada, …) ubrzano vraća metaboličke funkcije biljke svodeći pojavu štete od navedenog na minimum. Može se primenjivati zajedno sa svim pesticidima.
Preporučena doza 250-500 ml/ha.
Tehničke karakteristike – sastav ( grama po litru ):
• Kombinacija organskih ekstrakata = 112,5
• Auksin = 0,09
• Giberelin = 0,10
• Citokinin = 1,50
• Azot (N) = 6,6
• Fosfor ( P₂O₅ ) = 13,3
• Kalijum ( K₂O ) = 13,3
• Kalcijum ( Ca ) = 2,0
• Magnezijum ( Mn ) = 4,0
• Gvožđe ( Fe ) = 17,2
• Cink ( Zn ) = 26,5
• Mangan ( Mn ) = 13,3
• Bakar ( Cu ) = 13,3
Pakovanje: 0,25 i 1/1

Rootex

Snažna formula, sa visokom koncentracijom organskih ekstrakata, slobodnih L-aminokiselina i fosfora, idealna za pospešivanje rasta korena, u bilo kom stadijumu razvoja biljne culture. Rootex može se primenjivati kod novozasađenih i posejanih kultura, sa ciljem da se obezbedi bolje zasnivanje culture i sveukupno bolji oporavak od presađivanja, bolja homogenost razvoja, a takođe i manji gubici populacije biljaka nakon presađivanja. Uz postizanje stimulisanja rasta rasada sastav ROOTEX-a omogućava biljci puni razvoj kada koren nije dovoljno razvijen usled različitih problema u zasadu kao što su temperature, vlažnost, prisustvo hranjivih materija, prisustvo bolesti, koncentracija soli, itd.
Primena u povrtarstvu 2-6 kg/ha, u voćarstvu 3-8 kg/ha
Tehničke karakteristike – sastav :
• Azot ( N ) = 7%
• Fosfor ( P2O5 ) = 47%
• Kalijum ( K2O ) = 6%
• L-aminokiseline i organski ekstrakti = 18,5%
• Inertne materije = 21,5%
Pakovanje: 1/1

Trazex

Izbalansirani kompleks mikroelemenata (rastvorljivi prašak) za folijarnu primenu, pojačan organskim ekstraktima i slobodnim L-aminokiselinama. Izvanredan je za primenu u smislu preventive i kao sredstvo za pomoć pri nedostatku mikroelemenata, u toku celog ciklusa proizvodnje useva. Sadrži visoku koncentraciju gvožđa, mangana, cinka i bakra, koji su dopunjeni sa organskim ekstraktima i slobodnim L-aminokiselinama. Sadrži 22% mikroelementa u njihomo esencijalnom obliku, bez hlorida. Koristi se da bi se izbegli mogući nedostaci mikroelemenata posebno tokom faze intenzivnog porasta.
Primenjuje se folijarno ili sistemima kap po kap u količini od 1-3 kg/ha u zavisnosti od useva.
Tehničke karakterestike – sastav :
• Gvožđe ( Fe ) = 6%
• Mangan ( Mn ) = 6%
• Cink ( Zn ) = 6%
• Bor ( B ) = 2%
• Bakar ( Cu ) = 2%
• L-aminokiseline = 3%
• Organski ekstrakti = 2%
Pakovanje: 1/1

H–85

H-85 je humektant-prah koji sadrži 850 grama po kilogramu fulvinske i huminske kiseline (dobijene iz leonardita), koji se mogu primeniti u zemljištu, a čiji je cilj da se poveća reakcija na primenu neorganskog đubriva, koje se uglavnom koristi za fertirigaciju. Preporučujemo primenu sredstva H-85 kod zemljišta koja imaju nizak nivo sadržaja organske materije, problem sa srukturom, nisku raspoloživost hranjivih materija i/ili ograničenu mikorbiološku aktivnost.
Doza primene: povrće 8-12 kg/ha, žitarice 3-8 kg/ha, voće 6-10 kg/ha, ukrasno bilje 10-15 kg/ha.
Tekničke karakteristike – sastav :
• Humusne kiseline dobijene iz leonardita = 85%
( Huminska kiselina = 48%, Fulvinska kiselina = 37% )
Pakovanje: 5/1


Tessenderlo

GranuPotasse

GranuPotasse je granulisani kalijum sulfat, sadrži minimum 50% K2O ( 42% K ) i 43% SO3 ( 18% sumpora ). GranuPotasse daje visok kvalitet proizvoda sa izuzetnim ukusom. Poboljšava prinos, veličinu i konzistentnost proizvoda. Poboljšava otpornost na bolesti, a takođe doprinosi poboljšanom izgledu plodova.
Pakovanje: 25/1

SoluPotasse

SoluPotasse je vodorastvorljivi kalijum sulfat. Sadrži kalijum i sumpor u korisnim i lako dostupnim oblicima. SoluPotasse sadrži 51,5% K2O ( 42% kalijum ) i 46% SO4 ( 18% sumpora). SoluPotasse ima sve neophodne karakteristike da bude idealno đubrivo za fertigaciju. To je čisto, visoko koncentrovano, i u potpunosti rastvorljivo đubrivo koje je jednostavano za primenu.
Pakovanje: 25/1


Alba MilAgro

KALEX

Kalex je specijalno tečno đubrivo koje jača prirodni mehanizam za samoodbranu u biljkama, zbog visoke koncentracije fosfora i kalijuma iz kalijumfosfita. Pored povećanja prirodne samoodbrane u biljakama, povoljno utiče i na cvetanje, kvalitet plodova i korenov sistem. Može se primeniti folijarno ili sistemima za navodnjavanje kap po kap.
Količina primene :
• Voće i grožđe : 2,5 – 5 l/ha
• Povrće : 2 – 4 l/ha
• Strna žita : 1 – 3 l/ha
Vreme primene :
• 2 – 4 aplikacije na svakih 8 – 12 dana. Kod ratarskih kultura može da se kombinuje sa pesticidima.
Sastav:
• Fosfor (P2O5) rastvorljiv u vodi = 30 %
• Kalijum (K2O) rastvorljiv u vodi = 20 %
Pakovanje: 1/1 i 5/1

KALEX Cu

Kalex Cu je tečno đubrivo koje sadrži bakarni fosfit. Doprinosi poboljšanju zdravlja useva. U obliku fosfita, bakar ima veliku biološku aktivnost. U stanju je da pomogne u suzbijanju širokog spectra bolesti izazvanih gljivicama ( Phitophtora spp, P. viticola, B. lactucae, Peronospora spp, P. cubensis ) i baketrijama ( Ervinia spp, Pseudomonas spp, Xanthomonas spp ).
Sastav:
• Azot ( N ) = 9,6%
• Fosfor (P₂O₅) = 20,8 %
• Bor ( B ) = 0,13 %
• Bakar ( Cu ) = 4 %
• Cink ( Zn ) = 0,12 %

Količina primene :
• Voće i grožđe : 80 – 100 ml/100 lit
• Povrće : 40 – 80 ml/100 lit
• Strna žita : 1 – 2 l/ha
Vreme primene :
• 2 – 4 aplikacije na svakih 8 – 12 dana. Kod ratarskih kultura može da se kombinuje sa pesticidima.
Pakovanje: 1/1 i 5/1


CAL 21

Cal 21 je nova formulacija kalcijuma koja sadrži prirodni polipeptidni dodatak, uključujući mangan i cink. To je folijarno đubrivo posebno formulisano za tertman voća i povrća pre berbe. Efikasno se apsorbije i translocira u brzorastuća tkiva. Sprečava i umanjuje nedostatak kalcijuma ( Ca ) i povećava produktivnost na gljivične i bakterijske bolesti. Primenom ovog preparata produžuje se vreme za skladištenje voća i povrća.
Primenjuje se tokom vegetacije po potrebi i zahtevima biljaka za kalcijumom. Koristi se u voćarstvu i povrtarstvu u 3-8 tretmana tokom vegetacije. Količina primene 3 l/ha.
Sastav:
• Kalcijum (CaO) = 15%
• Mangan (Mn) = 0,5%
• Cink (Zn) = 0,5%
• Organske materije : 7,2 %
Pakovanje: 1/1 i 5/1

Agrofol 390

Agrofol 390 je specijalno izbalansirano NPK tečno đubrivo sa visokim sadržajem mikroelemenata proizveden za folijarnu upotrebu. Izbalansiran odnos hraniva u ovom đubrivu pruža dodatni izvor azota, fosfora i kalijuma koji se lako usvajaju od strane biljaka. Može se primenjivati na svim biljnim kulturama od početka pa do samog kraja vegetacije. Proizvod se primenjuje folijarno u količinama od 3-5 l/ha.

Sastav:
• Azot (N) 10%
• Fosfor (P₂O₅) 10%
• Kalijum (K₂O) 10%
• Bor (B) 0,08%
• Gvožđe (Fe) EDTA 0,08%
• Mangan (Mn)EDTA 0,06 %
• Molibden (Mo) 0,02%
• Cink (Zn) EDTA 0,06%
Pakovanje: 1/1 i 5/1


Multiphos Ca

Multiphos Ca je tečno đubrivo za primenu posle presađivanja, pre cvetanja i za pojačavanje boje plodova. Multiphos Ca je specijalno đubrivo koje istovremeno snabdeva biljke fosforom i kalcijumom. Fosfor potstiče rast korena, cvetanje, zrenje i poboljšanje boje plodova. Kalcijum, kao najvažniji element ćelijskog zida, važan je za pravilan razvoj biljke. Poboljšava razvoj korena, i neophodan je za formiranje dobrog ploda. Namenjen za folijarnu primenu u voću i povrću u količinu od 1 l/ha.
Sastav:
• Azot (N) 3%
• Fosfor (P₂O₅) 23,5 %
• Kalcijum (CaO) 5,2%
• Bor (B) 0,11%
• Molibden (Mo) 0,11%
• Cink (Zn) 0,11%
Pakovanje: 1/1 ili 5/1

Aminoton

Aminoton je organsko tečno azotno đubrivo koje se sastoji od mešavine aminokiselina i peptida prirodnog porekla. Visok sadržaj azota i ugljenika u proteinima daju značajne nutritivne osobine ovom proizvodu. Neposredno podstiče rast mikroorganizama u zemljištu, povećavajući biološku plodnost. Pozitivno utiče na razvoj korenovog sistema i cele biljke. Može se primeniti preko zemljišta i lista.
Sastav:
• Organski azot (N) = 7,6 %
• Organska materija = 48 %
Pakovanje: 1/1 ili 5/1