Semena ratarskih usevaAgrimatco doo je zastupnik proizvođača ratarskih kultura, firme R.A.G.T.
U asortiman se ubrajaju semena ratarskih kultura hibrida kukuruza i suncokreta i sorti ozime pšenice.